Miary rozrzutu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Miary rozrzutu - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Miary rozrzutu
Rozrzut (także: rozproszenie, rozsiew, dyspersja) - zróżnicowanie zaobserwowanych wartości zmiennej. Jest tym większy, im bardziej te wartości odchylają się od tendencji centralnej. Obok tendencji centralnej rozrzut jest podstawową charakterystyką
próby statystycznej. Najczęściej stosowanymi miarami rozrzutu są wariancja, odchylenie standardowe, rozstęp, odchylenie ćwiartkowe
Wariancja to w statystyce klasyczna miara zmienności. Intuicyjnie utożsamiana ze zróżnicowaniem zbiorowości; jest średnią arytmetyczną kwadratów odchyleń (różnic) poszczególnych wartości cechy od wartości oczekiwanej.
Odchylenie standardowe to klasyczna miara zmienności, obok średniej arytmetycznej najczęściej stosowane pojęcie statystyczne.
Intuicyjnie rzecz ujmując, odchylenie standardowe mówi, jak szeroko wartości jakiejś wielkości (takiej jak np. wiek, inflacja, kurs akcji itp.) są rozrzucone wokół jej średniej. Im mniejsza wartość odchylenia tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej. To pierwiastek kwadratowy z wariancji
Rozstęp to różnica między największą i najmniejszą wartością cechy statystycznej w zbiorze (lub różnica między najwyższą i najniższą zaobserwowaną wartością zmiennej).
Rozstęp jest najprostszą z miar rozrzutu, mało precyzyjną, gdyż opiera się tylko na dwu zaobserwowanych wartościach zmiennej, a pozostałe wartości nie mają wpływu na jej wielkość.
odległości międzykwartylowe - różnica średniej miary kwartyla dolnego i górnego = rozstęp miary cech granicznych podzbiorów
współczynnik zmienności względnej - wyraża on zmienność wartości jednej cechy w odniesieniu do innej; np. masa ciała a wzrost jest ilorazem odchylenia standardowego badanej cechy o średniej arytmetycznej danej cechy,pomnożonym przez 100%
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz