Statystyka i demografia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5915
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka i demografia - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Porusza kwestie takie jak: dane liczbowe, ich obserwacja, pomiar i podstawowe pojęcia oraz prezentacja tabelaryczna i graficzna materiału statystycznego.

Wykład 1
Dane liczbowe, ich obserwacja, pomiar oraz podstawowe pojęcia
Statystyka jest nauką idiograficzną - zajmuje się opisem zjawisk przy wykorzystaniu metod ilościowych
Opisywane zjawiska muszą mieć charakter masowy - należy zbadać wiele przypadków oraz stochastyczny - należy obserwację obiektów powtarzać dużą ilość razy
Statystyka to nauką która kwantyfikuje (przedstawia w formie liczb, nadaje wymiar liczbowy) zjawiska, odkrywa (raczej kwantyfikuje) prawidłowości zachodzące w danych zjawiskach oraz odkrywa (raczej kwantyfikuje) współzależności zachodzące między zjawiskami. Statystyka zajmuje się metodami zbierania, opracowywania i analizy danych o zjawiskach masowych.
Statystyka dzieli się na opisową i wnioskowanie statystyczne
Statystyka opisowa tylko rejestruje fakty, a wnioskowanie statystyczne zajmuje się wyciąganiem wniosków uogólniających na podstawie próby losowej
Pojęcia statystyczne:
Zbiorowość statystyczna - zbiór wszystkich elementów, jednostek statystycznych wchodzących do zbiorowości i podlegających badaniu.
Jednostka statystyczna - element zbiorowości posiadający cechy wspólne i wyróżniające dana jednostkę z całej zbiorowości.
Cecha statystyczna - właściwość, którą posiada lub nie dana jednostka statystyczna Podział cech: stałe i zmienne
Stałe to właściwości jednakowe dla wszystkich elementów zbiorowości, które nie podlegają badaniu statystycznemu a są właściwościami scalającymi wszystkie jednostki w danej zbiorowości
Cechy stałe to : rzeczowe (kto, co ?), czasowe (kiedy ?), przestrzenne (gdzie?)
Cechy zmienne - właściwości które wyróżniają daną jednostkę z całej zbiorowości i podlegają badaniu. Dzielimy je na jakościowe i ilościowe. W jakościowych za pomocą słowa można określić czy dana cecha występuje czy też nie. W ilościowych określamy natężenie występowania danego zjawiska.
Cechy jakościowe to cechy dwudzielne i wielodzielne
Cechy ilościowe to skokowe (ze zbioru liczb naturalnych) i ciągłe (ze zbioru liczb rzeczywistych) Statystyka opisowa I: Prezentacja tabelaryczna i graficzna materiału statystycznego
Istnieje wiele metod pozyskiwania danych: metody korzystania z publikowanych źródeł informacji, metody przeprowadzania własnego badania statystycznego lub eksperymentu. W Polsce organami administracji państwowej w zakresie statystyki są : GUS i podległe mu WUS. GUS wydaje : roczniki statystyczne, studia i analizy statystyczne, informacje statystyczną materiały źródłowe i czasopisma statystyczne. Badanie statystyczne: celem badania jest wyznaczenie wartości wybranych parametrów badanej zbiorowości statystycznej oraz analiza tej zbiorowości. Etapy badania statystycznego:
Określenie celu badania
Określenie zakresu badania - co, kto, gdzie i kiedy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz