Wstęp - pojęcie statystyki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp - pojęcie statystyki - strona 1 Wstęp - pojęcie statystyki - strona 2

Fragment notatki:

Statystyka - dyscyplina naukowa
Literatura zalecana:
Wiesława Makać, Danuta Urbanek-Krzysztofiak „Statystyka opisowa
Statystyka jest nauką badającą prawidłowości w kształtowaniu się zjawisk masowych.
Badanie struktury
Badanie współzależności
Badanie trendów
W zbiorowości wyróżniamy
-cechy stałe zbiorowości - mają je wszystkie jednostki zbiorowości (rzeczowe - kto, co; przestrzenne; czasowe)
-cechy zmienne zbiorowości - różnicują jednostki w zbiorowości
Badania całkowite - obejmują wszystkie jednostki w zbiorowości (spis powszechny; rejestracja bieżąca)
Badania częściowe - obejmują tylko część jednostek w zbiorowości - ich wyniki są uogólniane na całą zbiorowość (statystyczne badanie metodą reprezentacyjną; metoda ankietowa; metoda monograficzna - badanie jednostki specjalnej)
Etapy badań statystycznych:
Określenie celu badań statystycznych
Określenie zakresu badania poprzez cechy stałe
Określenie badanych cech zmiennych
Opracowanie zebranych danych statystycznych i innych informacji pozastatystycznych
Opracowanie danych statystycznych w postaci szeregu statystycznego (szeregi szczegółowe - wyliczające; rozdzielcze - jednostopniowe i wielostopniowe
Cechy zmienne:
-mierzalna jednostopniowe i wielostopniowe
-niemierzalna
Błędy statystyczne
Błędy przypadkowe
Opracowanie danych - wykorzystujemy wykresy statystyczne oraz opracowując dane w postaci tablic statystycznych. Wykresy wyróżniamy liniowe, powierzchniowe, obrazkowe (piktogramy).
Organizacje statystyczne:
*Główny Urząd Statystyczny - 1918r
Ad. Opracowanie danych
Tablice statystyczne:
Tytuł tablicy - powinien zawierać 3 cechy stałe dotyczących danych cech: rzeczową, czasową i przestrzenną
Tablica właściwa - pole tablicy właściwej
Znaki umowne:
- ( - ) - zjawisko nie występowało
- ( 0 ) - zjawisko występowało ale w liczbie mniejszej niż 0,5
- ( 0 0 ) - zjawisko istniało ale w liczbie mniejszej niż 0,05
- ( . ) - zupełny brak informacji / brak informacji wiarygodnych
- ( X ) - nie wypełniamy pola
- ( ◊ zaciemniony ) - występuje zjawisko w przeglądzie międzynarodowym - dane dla Polski różnią się zakresem od danych innych krajów
- * - dane zostały zweryfikowane
4. Źródła
Wykresy statystyczne
*Liniowe
*Powierzchniowe
*Obrazkowe (piktogramy)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz