Statystyka i demografia

note /search

Statystyka - informacje wstępne, średnia arytmetyczna

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Statystyka i demografia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4172

...STATYSTYKA 1) zbiór danych liczbowych dotyczących określonej dziedziny życia społecznego lub gospodarczego, np. statystyka ludności, statystyka handlu 2) dziedzina nauki zajmująca się metodami zbierania danych, opracowywaniu ich (prezentacji) i analizą danych dotyczących zjawisk i procesów...

Statystyka i demografia - wykład

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Statystyka i demografia
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5908

Porusza kwestie takie jak: dane liczbowe, ich obserwacja, pomiar i podstawowe pojęcia oraz prezentacja tabelaryczna i graficzna materiału statystycznego. Wykład 1 Dane liczbowe, ich obserwacja, pomiar oraz podstawowe pojęcia Statystyka jest nauką idiograficzną - zajmuje się opisem zjawisk przy wyk...

Wnioskowanie statystyczne

  • Politechnika Warszawska
  • Statystyka i demografia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3220

in omówione są różne rodzaje hipotez, błędów statystycznych oraz przybliżenie pojęcia poziomu istotności. Omówionych jest także kilka najważniejszych pojęć na temat demografii. ...