Statystyka - informacje wstępne, średnia arytmetyczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4172
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka -  informacje wstępne, średnia arytmetyczna - strona 1 Statystyka -  informacje wstępne, średnia arytmetyczna - strona 2 Statystyka -  informacje wstępne, średnia arytmetyczna - strona 3

Fragment notatki:...STATYSTYKA 1) zbiór danych liczbowych dotyczących określonej dziedziny życia społecznego lub gospodarczego, np. statystyka ludności, statystyka handlu
2) dziedzina nauki zajmująca się metodami zbierania danych, opracowywaniu ich (prezentacji) i analizą danych dotyczących zjawisk i procesów masowych

DEMOGRAFIA-nauka o prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych, społecznych i historycznych badanego terytorium

Niekorzystna sytuacja demograficzna w Polsce- dużo osób w podeszłym wieku, niska liczba urodzeń, zwiększająca się liczba emigrantów ......Pierwszym etapem zbierania danych statystycznych określających charakter badania jest obserwacja statystyczna, która ma na celu ustalenie wartości cech poszczególnych jednostek statystycznych. Polega ona na stwierdzeniu oraz rejestracji elementów składowych badanych zjawisk...


STATYSTYKA 1) zbiór danych liczbowych dotyczących określonej dziedziny życia społecznego lub gospodarczego, np. statystyka ludności, statystyka handlu 2) dziedzina nauki zajmująca się metodami zbierania danych, opracowywaniu ich (prezentacji) i analizą danych dotyczących zjawisk i procesów masowych DEMOGRAFIA-nauka o prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych, społecznych i historycznych badanego terytorium
Niekorzystna sytuacja demograficzna w Polsce- dużo osób w podeszłym wieku, niska liczba urodzeń, zwiększająca się liczba emigrantów .
Ustawa o statystyce publicznej z dnia 21 czerwca 1995r. (weszła w życie 1 listopada 1995r.) określiła podstawy właściwego, zgodnego z normami etycznymi i naukowymi i niezależnego sposobu prowadzenia i organizowania badań statystycznych. Wyniki takich badań mają charakter oficjalnego badania statystycznego. Służby statystyki publicznej to GUS (Główny Urząd Statystyczny) oraz podlegające mu Urzędy Statystyczne i inne organy państwowe zajmujące się statystyka publiczną. Ustawa z 1995r. wprowadziła nowy organ opiniodawczo-doradczy- tj. Rada Statystyki- który uczestniczy w opracowywaniu wyników badań statystycznych oraz ocenia poziom ich realizacji, formułując opinię w sprawach mających istotne znaczenie dla rozwoju statystyki publicznej. Ustawa ta precyzuje pojęcia tajemnicy statystycznej, zapewniając o szczególnej ochronie danych osobowych i indywidualnych, które mogą być wykorzystywane tylko w analizach i zestawieniach. Obok ochrony danych ustawa wprowadza powszechny obowiązek udzielenia wybranych informacji statystycznych dotyczących przedmioty, w tym także obywatela. Zagregowane (zsumowane) dane, będące wynikiem badania statystycznego, powinny być powszechnie dostępne. Stają się one własnością publiczną.
Pierwszym etapem zbierania danych statystycznych określających charakter badania jest obserwacja statystyczna, która ma na celu ustalenie wartości cech poszczególnych jednostek statystycznych. Polega ona na stwierdzeniu oraz rejestracji elementów składowych badanych zjawisk. Podział obserwacji (sposobu zbierania danych)według:
Kompletności
- pełne (całkowite, wyczerpujące)- weryfikowany jest każdy element zbiorowości - częściowe (niepełne) - obserwacji poddane są losowo wybrane jednostki statystyczne
* ankieta
* monografia (opis jednostki)
* metoda reprezentacyjna (wybór w sposób prawidłowy części zbiorowości oddającej charakter zbiorowości)
Częstotliwości
- rejestracja bieżąca - zapis zdarzenia w momencie zaistnienia, np. liczba urodzeń
- obserwacje okresowe (spisy)- zapis stanu

(…)

…) - zbiór danych niezbędnych do porównań międzynarodowych oraz tych, które wynikają ze zobowiązań międzynarodowych
EuroStat (Europejski Urząd Statystyczny)-  zajmuje się sporządzaniem prognoz i analiz statystycznych dotyczących obszaru Unii Europejskiej i EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) , istotnych dla podejmowania decyzji przez organy wspólnotowe oraz koordynowaniem i monitorowanie prac…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz