Budowla piętrząca - strona 4

Metoda Bligha i Lenae - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Roman Kostecki
  • Budownictwo Wodne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1505

Stateczność budowli piętrzących Obciążenie duże siły poziome od parcia wody działanie parcia wód filtracyjnych...

Jeziora i zbiorniki wodne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Anna Krzemińska
  • Hydrologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1176

) - powstały przez zamknięcie doliny rzecznej zaporą wodną lub stopniem wodny jako budowlą piętrzącą. Wśród...

Ochrona przed powodzią

  • Politechnika Gdańska
  • Gospodarka wodna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących; Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WOPR) Wstępna...