Budowla piętrząca - strona 5

Obliczania jazu - betonowe budowle wodne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Robert Kasperek
 • Betonowe budowle wodne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

– odcinek cieku powyżej budowli piętrzącej GW (górna woda). Stanowisko dolne – odcinek cieku poniżej budowli...

Ramowa dyrektywa wodna

 • Politechnika Gdańska
 • Prawo wodne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

) zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, �� 3) zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących...

Przepływy w kanałach

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 623

zastosowanie praktyczne w hydrotechnice jako budowle piętrzące, jazy, śluzy itp. Sam przelew może byd...

Ruchy cieczy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

hydrogeologiczno - inżynierskich, takich jak obliczanie ilości wody przesączającej się pod budowlą piętrzącą wodę...

Opracowanie - wodociągi

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Magdalena Ciejak
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1568

na zatrzymanie zanieczyszczeń mechanicznych. Zasadą ujęć progowych jest wykonanie w poprzek koryta potoku budowli...

Prawo budowlane - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

©Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych o...