Obliczania jazu - betonowe budowle wodne

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczania jazu - betonowe budowle wodne - strona 1 Obliczania jazu - betonowe budowle wodne - strona 2 Obliczania jazu - betonowe budowle wodne - strona 3

Fragment notatki:

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
28 maja 2014 r.
WE WROCŁAWIU
Kierunek: Budownictwo
Rok: III
Wybrane element projektu jazu
ruchomego (zasuwowego) na rzece
WIDAWA
Rok akademicki 2013/2014
Grupa 5
1
Spis treści
Opis techniczny ...............................................................................................6
1.1.
Podstawa i cel opracowania. 6
1.2.
Techniczna charakterystyka inwestycji.
1.3.
Cele piętrzenia wody. 6
6
2. Obliczenie krzywej natężenia przepływu ..................................................7
2.1.
Obliczenie A, b, B, U, n
7
2.2.
Promienie hydrauliczne
7
2.3.
Średnia prędkości przepływu 7
2.4.
Sumaryczna wartość przepływu
2.5.
Tabela 1. Zestawienie danych dla krzywej natężenia przepływu
2.6.
Wykres krzywej natężenia przepływu 11
8
8
3. Obliczenie światła jazu ...........................................................................12
3.1. Wyznaczenie głębokości górnej wody przez dodanie dopuszczalnego spiętrzenia z do
głębokości dolnej wody.
12
3.2. Obliczenie grubości warstwy wody H przelewającej się przez przelew, jako różnicy między
głębokością górnej wody hg a wysokością przelewu p.
12
3.3. Obliczenie pola powierzchni przekroju poprzecznego koryta na dolnym i górnym
stanowisku.(odczytano w programie AUTOCAD)
12
3.4.
Obliczenie prędkości dopływowej vg. 12
3.5.
Obliczenie prędkości przepływu za przelewem (na dolnym stanowisku).
13
3.6. Obliczenie grubości warstwy wody a za przelewem, jako różnicy między głębokością dolnej
wody hd a wysokością przelewu p. 13
3.7. Obliczenie grubości warstwy wody H przelewającej się przez przelew, jako różnicy między
głębokością górnej wody hg a wysokością przelewu p z uwzględnieniem wysokości prędkości.13
3.8.
Obliczenie światła jazu.
13
3.9.
Obliczenie przepływu jednostkowego.
13
3.10.
Obliczenie głębokości krytycznej. 13
3.11.
Obliczenie prędkości krytycznej.
3.12.
Obliczenie wartości przewyższenia z’ za przelewem.
3.13.
Sprawdzenie warunków zatopienia przelewu.
13
13
14
4. Szerokość przęsła jazu. Teoretyczna szerokość przęsła jazu ....................14
4.1.
4.2.
Współczynnik dławienia bocznego
14
4.3.
Rzeczywista szerokość przęsła jazu
14
4.4.
2
Rzeczywista szerokość przęsła jazu- wzór ogólny
Rzeczywiste światło jazu
14
14
5. Projekt niecki wypadowej.......................................................................15
5.1.
Głębokość wody przed przelewem hg= NPP=3,33 m 15
5.2.
Prędkość dopływowa wody: 15
5.3.
Wysokość prędkości: 15
5.4.
Wysokość energii:
5.5.
Przepływ jednostkowy:
5.6.
Wartość funkcji F(τ): 16
5.7.
Głębokości sprzężone:
5.8.
Obliczanie długości ponuru: 17
5.9.
Obliczanie długości poszuru: 17
15
15
16
6. Sprawdzenie przyjętych wymiarów płyty jazu ze względu na filtrację .....19
6.1.
Obliczenie filtracji – wariant bez ścianek szczczelnych.19
6.1.1.
Przypadek 1
19
6.1.2.
Droga filtracji poziomej.
19
6.1.3.
Droga filtracji pionowej.
19
6.1.4.
Całkowita droga filtracji według

(…)

… danej budowli.
Filtracja - ruch płynów w ośrodkach skalnych (warstwach wodonośnych).
Wypór hydrostatyczny - siła stanowiąca wypadkową naporów hydrostatycznych działających
na ciało częściowo lub całkowicie zanurzone w cieczy.
Zasuwa - rodzaj zamknięcia płaskiego stosowanego na budowlach hydrotechnicznych jako
zamknięcie główne dla urządzeń upustowych, a także jako inne zamknięcia.
Dźwigar - element…
… odpływającej.
(kg) –wysokość prędkości dla wody górnej.
(g) –przyspieszenie ziemskie.
(φ) –współczynnik prędkości.
(b) –teoretyczne światło jazu.
(q) –przepływ jednostkowy.
(bj) =b- teoretyczne światło jazu.
(hkr) –głębokość krytyczna.
(vkr) –prędkość krytyczna.
35
(z’) – wysokość przewyższenia wody dolnej nad wysokością krytyczną.
(bp) –teoretyczna szerokość przęsła.
(n) –ilość przęseł.
(brz) –rzeczywista…
…) –teoretyczne światło jazu.
(vg) –prędkość dopływowa.
(Fg) –pole powierzchni przekroju poprzecznego koryta na górnym stanowisku.
(kg) –wysokość prędkości dla wody górnej.
(α) –wysokość prędkości równa 1,1.
(g) –przyspieszenie ziemskie.
(Eo) –wysokość energii przed przelewem.
(hg) –głębokość wody górnej.
F(τ) –funkcja.
(φ) –współczynnik prędkości.
(τ1) – względna głębokość sprzężona.
(τ2) – względna głębokość…
…. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie przyjęto 3 przęsła jazu.
Gdzie:
b- teoretyczna szerokość jazu
n- ilość przęseł
bp 
7
 2,33m
3
4.1. Rzeczywista szerokość przęsła jazu- wzór ogólny
Gdzie :
b- teoretyczna szerokość pojedynczego przęsła jazu
ε- współczynnik dławienia bocznego
4.2. Współczynnik dławienia bocznego
  1 a  (
H0
)
H0  b…
… rzędu (pionowe)
fd 
M max
Wx
f d  235 MPa  Stal Sts 3
M max  3,73KNm
Wx 
M max
3,73

 1,492 10-5 m3  15 cm 3
3
fd
235 10
3
Przyjęto dwuteownik IPE 100 (Wx  34,2 cm )
8.2. Dźwigary I rzędu (poziome)
fd 
M max
Wx
f d  235 MPa  Stal Sts 3
M max  26,62 [ KNm]
Wx 
M max
26,62

 1,13 10- 4 m3  113cm3
3
fd
235 10
3
Przyjęto dwuteownik IPE180 (Wx  146 cm )
8.3. Grubość blachy opierzającej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz