Bromek etydyny

Markery, sem VI

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Diagnostyka molekularna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1792

się elektroforezie w żelu agarozowym i wizualizacji poprzez barwienie bromkiem etydyny. W wyniku reakcji uzyskujemy...