Biotop - strona 11

Biogeografia - pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Bogdan Zemanek
Pobrań: 546
Wyświetleń: 6412

doc zajmuje 41 stron. Zawiera pytania i odpowiedzi na egzamin z przedmiotu biogeografia, który jest prowadzony na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pytania dotyczą takich zagadnień jak: antropogeniczne przemiany szaty roślinnej, element zasięgowy, dysjunkcja, rola zlodowaceń plejstoceńskich, teoria dr...

Wykład - Dyrektywy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

lub też do odtwarzania właściwości zniszczonych biotopów, co z oczywistych względów będzie zabiegiem bardzo kosztownym...

Wszystko o ekologii

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3059

Tansleya w 1935 roku pojęcia ekosystemu. Biotop - obszar zamieszkany przez organizmy żywe o tych samych...

Gospodarka środowiskowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1407

,biotop CAŁOŚCIOWOŚĆ W funkcji systemu przyrodniczego: 1)natura nie znosi próżni ,a więc biosystem dąży...

Drzewa iglaste

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Magdalena Wróbel-Kwiatkowska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1876

. Ma zarówno głęboki korzeń główny, jak i silnie rozwinięte korzenie boczne. Biotop, wymagania Naturalne...

Zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz
 • Ekologia stosowana i biotechnologia w ochronie środowiska
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1484

. Inwazje (skutki dla biotopu i biocenozy). Inwazja ekologiczna – zasiedlanie przez populację obszarów...