Biotop - strona 10

ściąga z ekologii

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1407

) oraz między nimi a ich środowiskiem ożywionym (biocenozy) oraz między nimi a środowiskiem nieożywionym (biotop). Populacja to zespół...

Ekologia - Przepisy prawne UE

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • Zarządzanie odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1876

tworzących biocenozę łącznie ze wszystkimi elementami środowiska nieożywionego, czyli z biotopem...

Bioróżnorodność-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Barbara Jadczak
 • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2870

do zdominowania biocenozy przez nieliczne gatunki. 71. Wyjaśnij pojęcia: ekosystem, biocenoza, biotop, ekoton...

Kwasy humusowe

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1428

ich biotop, jaki i bezpośrednio włączając się w ich metabolizm. Kwasy humusowe są trwałe, odporne...

Oceanografia - pojęcia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

(fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu...

Wykłady-turystyka zrównoważona

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Turystyka zrównoważona
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2121

, roślin, biotopów, - utrzymywanie krajobrazu zgodnego z lokalnym charakterem i tradycjami, - sieć...

Ntrodukcja gatunków obcych

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia zwierząt
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

je we wcześniej zasiedlanych przez nie biotopach. W Niemczech i Holandii znane są przypadki strat ponoszonych...