Sposoby rozsiewania nasion-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2688
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby rozsiewania nasion-opracowanie - strona 1 Sposoby rozsiewania nasion-opracowanie - strona 2 Sposoby rozsiewania nasion-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1. Dyspersja nasion i jej znaczenie.
2. Dyspersja - proces przemieszczania się organizmu z miejsca swojego powstania na inne miejsce.
Dyspersja jest podstawą procesów rozszerzania zasięgu i kolonizacji.
Dyspersja jest dziełem osobnika, niezależnie od skali geograficznej przemieszczenia jest ona zawsze wynikiem złożonego współdziałania pomiędzy osobnikiem a środowiskiem.
Możliwości dyspersyjne są określane z jednej strony przez walencję ekologiczną gatunku określającą możliwości przystosowawcze, a z drugiej przez ruchliwość (tzw. wagilność) umożliwiającą przemieszczanie się do innych miejsc.
3. Rozprzestrzenianie jest możliwe dzięki wytwarzaniu przez roślinę diaspor, czyli części roślin, które mogą być przenoszone na znaczne odległości i zdolnych do zapoczątkowania nowego organizmu. Diasporami mogą być nasiona, owoce, zarodniki, części wegetatywne (kłącza, cebule, rozłogi oraz różnego typu rozmnóżki).
4. W przyrodzie istnieją 2 typy przemieszczania się gatunków:
- mające tendencje do pozostawania na miejscu, lub co najwyżej, rozprzestrzeniające się powoli w najbliższym otoczeniu,
- mające skłonność do przemieszczeń na znaczne odległości.
5. Dyspersję można podzielić ze względu na :
Sposób przemieszczania się organizmów
Ich zasięg
Przyczyny tych zjawisk
6. Sposób przemieszczania się organizmów:
Dyspersja aktywna
Dyspersja bierna
Dyspersja aktywno-bierna
7. Dyspersja aktywna
Charakterystyczna głównie dla świata zwierzęcego.
Zachodzi poprzez aktywne przemieszczanie się organizmów.
Gatunki tworzące tą grupę cechuje wyraźnie widoczny rozwój przystosowań lokomotorycznych oraz narządów orientacji w przestrzeni, a także przystosowań psychobehawioralnych.
Również w świecie roślin spotyka się aktywne formy pokonywania przestrzeni, m.in. przez „wystrzeliwanie” nasion (np. niecierpek) lub przez rozbudowę systemu korzeniowego (borówka).
Obejmuje ona dużą liczbę osobników, wędrujących „szerokim frontem” na niewielką odległość, lub mniejszą liczbę osobników, przemieszczających się na znaczne odległości.
Ekspansja skokowa - specyficzna forma aktywnej dyspersji; gdy niewielka część populacji, a nawet pojedyncze osobniki, pokonują ogromne przestrzenie (np. szklarnik z Tasmanii).
8. Dyspersja bierna
Zachodzi za pomocą przenośnika.
Częsta zarówno u zwierząt, jak i u roślin.
Ze względu na charakter nośnika dzieli się na:
dyspersję aneomochoryczną

(…)

… odbywa się na ogół na niewielką odległość
25. Blastochoria
Tworzenie pędów leżących na ziemi, które wydłużając się oddalają kwiaty oraz powstające z nich owoce i nasiona na pewną odległość od miejsca zakorzenienia się rośliny macierzystej i tu w podłożu deponują swe diaspory. Przykłady: Potentilla anserina (pięciornik gęsi), Polygonum aviculare (rdest ptasi).
26. Ballochoria Następuje w wyniku…
… płynące rzeki otoczone zubożałymi, niszczonymi przez powodzie środowiskami, mogą efektywnie izolować jednolite strefy ekologiczne, uniemożliwiając przemieszczenia większości zwierząt lądowych, jednak zbiorniki wody słodkiej mogą działać jako bariery na niewielkich stosunkowo odległościach,
- woda morska zabija organizmy typowo słodkowodne oraz zwierzęta lądowe nie zabezpieczone przez pokrywy…
…, a później przez te prądy biernie unoszone, np. orły, sępy, kondory, albatrosów, mew, nurzyków itd. Aktywno-bierną formą u roślin jest np. "wystrzeliwanie" nasion na sierść zwierzęcia, pod wpływem jego dotyku do rośliny, dalszy transport, na zwierzęciu, jest już pasywny. 10. Zasięg organizmów: Dyspersja lokalna
Dyspersja regionalna
Dyspersja kontynentalna
Dyspersja transkontynentalna (globalna)
11…
… z różnymi towarami za pośrednictwem środków transportu, np. niecierpek
RYPOCHORIA - przenoszenie diaspor z różnymi odpadami przemysłowymi, śmieciami, kompostem, gnojowicą i ściekami
40. Anemochoria Wiatrosiewność, to rozprzestrzenianie diaspor przez wiatr
Jest to najczęściej spotykany sposób roznoszenia diaspor
Z transportu powietrznego korzystają tylko nasiona, owoce lub zarodniki
Diaspory mogą unosić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz