Oceanografia - pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oceanografia - pojęcia  - strona 1 Oceanografia - pojęcia  - strona 2 Oceanografia - pojęcia  - strona 3

Fragment notatki:


Abiotyczne - czynniki środowiska nieożywionego np. promieniowanie słoneczne, atmosfera i jej skład, powierzchnia litosfery z jej rzeźbą i składnikami
Abrazja - polega na ścieraniu podłoża skalnego przez luźny materiał skalny przemieszczany przez prądy rzeczne i morskie, falowanie wód, przypływy i odpływy morskie, lodowce i wiatry
Adwekcja - poziomy ruch, przepływ płynu np. mas powietrza
Akumulacja - proces gromadzenia się osadów na dnie zagłębień terenu
Albedo - to stosunek ilości promieniowania odbitego do padającego
Allochtoniczne (czynniki) - takson, konkretny gatunek, który powstał poza danym terenem biogeograficznym i znalazł się tam na skutek zmian zasięgu, spowodowanych np. przez człowieka
Antarktyka - znajdujący się na półkuli południowej obszar, który obejmuje Antarktydę wraz z lądolodami oraz otaczającymi ją wodami i wyspami
Antyklina - wypukły fałd, którego wnętrze zbudowane jest ze skał starszych, na zewnątrz zaś występują skały coraz młodsze
Antypasat - umiarkowanie ciepły, stały prąd powietrza o kierunku zachodnim, wiejący w strefie równikowej na wysokości 2000-3000 metrów, transportujący gorące powietrze od równika w kierunku zwrotników
Antypody - punkt na powierzchni Ziemi, który w stosunku do określonego punktu jest położony dokładnie po drugiej stronie planety
Archaik - najstarszy eon w dziejach Ziemi, trwający ok. półtora miliarda lat
Arktyka - obszar Ziemi otaczający biegun północny
Astenosfera - warstwa płaszcza ziemskiego, położona na głębokości od 100 do 400 km pod powierzchnią Ziemi tuż pod litosferą
Astronomia - nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ciał niebieskich
Atmosfera - gazowa powłoka otaczająca planetę o masie wystarczającej do utrzymywania wokół siebie warstwy gazów w wyniku działania grawitacji
Barchan - rodzaj ruchomej wydmy o półksiężycowatym kształcie i ramionach wysuniętych zgodnie z kierunkiem wiatru
Basen artezyjski - układ warstw skalnych o kształcie niecki. Występują w nim na przemian warstwy nieprzepuszczalne i przepuszczalne dla wody
Batolit - wielka intruzja o kształcie niezgodnym, rozciągająca się w głąb skorupy ziemskiej do głębokości nieosiągalnych dla badań geologicznych
Batymetria - dział hydrometrii zajmujący się pomiarami głębokości cieków i zbiorników wodnych
Baza erozyjna - poziom ujścia cieku, będący granicą pogłębiania jego doliny
Bifurkacja - rozwidlenie się (rozdzielenie) na dwa lub więcej ramion rzeki, pasma górskiego, prądu morskiego
Biocenoza - zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi


(…)

… pod powierzchnią
Wysięk - miejsce słabego, nieskoncentrowanego wypływu wód gruntowych na powierzchnię terenu
Wytopisko - zagłębienie powstałe wskutek wytopienia się bryły lodu tkwiącej w osadach polodowcowych lub lodowcowo rzecznych
Wywierzysko - źródło krasowe stanowiące wypływ na powierzchnię ziemi cieków płynących w skrasowiałych skałach, najczęściej wapiennych
Zamróz - typ wietrzenia fizycznego skał. Proces…
… - skała osadowa należąca do grupy skał alitowych
Lawa - magma wydobywająca się na powierzchnię Ziemi podczas wybuchów wulkanów
Less - skała osadowa należąca do grupy skał okruchowych
Lido - piaszczysty, wynurzony wał nadbudowany od strony morza przez fale, powoduje powstawanie laguny
Lignit - składnik węgla brunatnego o stosunkowo dobrze zachowanej strukturze drewna
Litoral - część wybrzeża morskiego…
… - forma rzeźby powierzchni Ziemi występująca powszechnie w dolinach, a także nad brzegami mórz i jezior
Termosfera - warstwa atmosfery ziemskiej położona nad mezosferą
Torf - skała osadowa należąca do grupy skał organogenicznych
Transgresja - stopniowe zalewanie powierzchni lądu przez morze
Transpiracja - czynne parowanie wody z nadziemnych części roślin
Troposfera - część atmosfery ziemskiej najbliższa…
… zewnętrznymi Czynnik endogeniczny - to proces geologiczny, który objawia się na powierzchni Ziemi jako trzęsienia ziemi, wulkanizm, ruchy epejrogeniczne, talasogeniczne, izostatyczne oraz ruchy orogeniczne
Deflacja (proces eoliczny) - polega na wywiewaniu luźnego materiału skalnego (piasku, pyłu) z obszarów pozbawionych szaty roślinnej, doprowadzając do powstania charakterystycznych zagłębień deflacyjnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz