Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 252

Referat - państwa upadłe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1295

reprezentacji zewnętrznej i brak kontroli nad terytorium) zachowuje swoją podmiotowość. W wyniku upadku państw...

Administracja w monarchii patrymotialnej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 791

pierwotnie byli utrzymywani całkowicie przez władcę poprzez drużynę egzekwował bezpieczeństwo wewnętrzne...

Rada Unii Europejskiej - Akt prawotwórczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1344

z przewodniczącym Rady Europejskiej i Komisją. Rada do Spraw Zagranicznych opracowuje działania zewnętrzne Unii...

Uprawnienia prezydenta USA - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wojciech Kwiatkowski
 • System ustrojowy i prawny USA
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1407

executive agreemnts - chodzi o sprawy związane z bezpieczeństwem militarnym, które nie mogą być jawne...

Motywacja w miejscu pracy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Stanisław Kania
 • Psychologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1932

), Ludzie są racjonalni (teoria oczekiwań oraz teoria wyznaczania celów), Ludzi motywują czynniki zewnętrzne...

Integracja europejska - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

(gwarancje bezpieczeństwa na bazie sojuszów) Pomysły Aristida Brianda - dwukrotnie przekładał memorandum...