Bezpieczeństwo zewnętrzne pojęcie - strona 104

Prawo do słusznego procesu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1078

o zasadności oskarżenia w sprawie karnej oba pojęcia - char. autonomiczny - właściwy dla kontekstu, w jakim...

Koncepcje psychologiczne człowieka

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2415

poznawczym odgrywa pojęcie poziomu aspiracji - który jest wyróżnionym punktem na skali osiągnięć; stanowi...

Człowiek jako istota społeczna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4536

. Pod pojęciem tym możemy rozumieć ogół zjawisk wynikających ze wzajemnego oddziaływania jednostek i zbiorowości...

Przywództwo i motywowanie-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

; jak postępować. Podstawą teorii procesu motywacji jest pojęcie oczekiwań,to znaczy, czego dana osoba oczekuje...

Koncepcja umowy społecznej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

. Każdy człowiek sam rozpoznawał pojęcie dobra i zła. Dobre było to co korzystne, a złe, to co niekorzystne...

Ludzkość i humanizm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

to fikcja, bo to ludy/narody są prawdziwe i stanowią o państwie. Pojęcie to pojawia się w XIX w. wraz...