Wstęp do nauk o stosunkach międzynarodowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do nauk o stosunkach międzynarodowych - strona 1 Wstęp do nauk o stosunkach międzynarodowych - strona 2 Wstęp do nauk o stosunkach międzynarodowych - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp do nauk o stosunkach międzynarodowych
„Wielki Wybuch” w stosunkach międzynarodowych miał miejsce na przełomie XV i XVI wieku wraz z powstaniem kapitalistycznej gospodarki światowej (wielka transformacja- często mówi się o tzw. „długim XVI wieku” pomiędzy 1460 a 1640 rokiem za Ferdynandem Braudelem); nastąpił wtedy rozwój handlowy - pojawia się kapitał, własność prywatna, prawo związane z własnością oraz burżuazja jako klasa posiadająca kapitał).
Nastąpiło w tym okresie pojawienie się scentralizowanego administracyjnie państwa nowoczesnego, które staje się coraz bardziej państwem narodowym - nastąpił rozpad „chrześcijańskiej mgławicy” i dochodzi do powstania suwerennych, narodowych państw.
Tworzenie się elementów stosunków międzynarodowych - powstaje pierwszy układ sił, który składa się z 9 państw: pięciu państw, których ekspansja skierowana jest na zewnątrz: Portugalia, Hiszpania, Niderlandy, Francja oraz i czterech państw, których ekspansja jest skierowana do wewnątrz; Polska (jako jedyne państwo uległo rozbiorom), Szwecja, Imperium Otomańskie oraz Austro-Węgry.
Pojęcie równowagi - sprzeciw wobec osiągnięcie przez jakiekolwiek państwo hegemonicznej pozycji na arenie międzynarodowej spowodowane obawami dotyczącym możliwości zakłócenia ładu międzynarodowego.
1648r. - zawarcie traktatu westfalskiego kończącego wojnę trzydziestoletnią (data ta jest istotną cezurą dla stosunków międzynarodowych), gdyż oznacza powstanie państw narodowych.
Zaczynają powstawać początki dyplomacji - kancelarię dyplomatyczne, wyspecjalizowane narzędzia, powoływanie kongresów międzynarodowych np. kongresy Świętego Przymierza
Ekspansja zewnętrzna - parcie na zewnątrz, zmniejszenie ciśnienia na sąsiadów poprzez eksplorację, handel
System stosunków międzynarodowych zaczyna się zagęszczać w XIX wieku, kiedy to doszło do rewolucji przemysłowej w Anglii (Anglia stanowiła potęgę zamorską - opanowanie przez brytyjską flotę wszystkich mórz i oceanów) i Wielkiej Rewolucji Francuskiej (Francja stanowiła potęgę kolonialną w Europie)
Epoka napoleońska - państwa Europy ograniczają Francję
1815r. - zakończenie epoki napoleońskiej - ułożenie nowego ładu międzynarodowego na kongresie wiedeńskim zgodnie z zasadami legitymizmu (respektowania władzy monarchów, która jest święta i niepodzielna, dlatego też nie ma możliwości do przeprowadzania rewolucji w państwach Europy), zasady równowagi sił (mocarstwa muszą być zaspokojone pod względem terytorialnym) - układ 5 mocarstw: Rosji, Prus, Austrio -Węgier, Francji oraz Anglii - tzw. Koncert narodów.
Zaczynają odbywać się pierwsze kongresy międzynarodowe: w Karlovych Varach, Opawie, Lubawie
Nastąpiła kodyfikacja prawa dyplomatycznego przyjęta przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Talleyranda


(…)

… i Japonii, powstanie w 1922r. ZSRR.
Próba ustanowienia ładu międzynarodowego - powołanie do życia w 1919 r. międzynarodowej organizacji Ligi Narodów, który stanowi pierwszy światowy system bezpieczeństwa zbiorowego; podpisany w jej ramach pakt Brianda-Kelloga z 1928 r. delegalizował wojnę agresywną oraz nakazywał państwom rozwiązywanie sporów za pomocą środków pokojowych; wprowadzono zapisy dotyczące…
…, które mają pozytywne znaczenie (większość ówczesnych państw europejskich znajduję się pod nadzorem mocarstw).
Idea samostanowienia narodów - narody dążą do istnienia na arenie międzynarodowej
Liberalizm to doktryna, która posiada wyraźne antyabsolutystyczne ostrze (skierowane są przeciwko władzy absolutnej, której nie można w żaden sposób pogodzić z wolnością człowieka)
Rozwój konstytucjonalizmu - pojawiają się rządy…
… się do tego, kto w danym momencie uzyskuję przewagę.
Pod koniec XIX wieku to Niemcy są największą potęgą ekonomiczną.
Następuje powstanie międzynarodowej finansjery; zaczyna się ujawniać pozycja Stanów Zjednoczonych oraz Japonii i Włoch jako państwa znaczącego.
Rewolucje, doktryna liberalizmu, wojny w II połowie XIX wieku np. wojna krymska, wojna francusko-pruska decydują o załamaniu się ładu międzynarodowego ustalonego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz