Azotyny - strona 6

Woda-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 105
Wyświetleń: 532

oraz nadmiernych ilości manganu, żelaza, chlorków, azotanów, azotynów, siarczanów i wapnia. Uzdatnianie wody wymaga...

Peklowanie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia żywności
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1274

Peklowanie Peklowanie: Działanie soli kuchennej z saletrą (azotyny i azotany) Peklowanie na sucho...

Bakterie żelaziste - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1953

i inne utleniają amoniak do azotynu zgodnie z reakcją: NH3 +11/2O2- NO2 + H+ + H2O Etapem pośrednim...

Obieg węgla i azotu- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Chojnacka
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2142

mikroorganizmów mogących przeprowadzić ten proces. N2 > amonifikacja > NH3 > nitryfikacja (et. I) > NO2- (azotyny...

Higiena i technologia produkcji konserw

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anatol Baraniak
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 5201

pH, aw, Eh, azotyny. Inaktywacja form wegetatywnych, rozwój przetrwalników zahamowany. Cykl...

Mikrobiologia - podstawy (laboratorium)

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • dr inż. Barbara Breza-Boruta
 • Mikrobiologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 7371

biosyntezy Chemolitotrofy :nitryfikacyjne(utl. jonu amonowego poprzez azotany do azotynów)nitro(coccus,spina...

Budowa błon biologicznych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 686

do azotynu zgodnie z reakcją NH3+1 O2→ NO2-+H++H2O Bakterie z grupy Nitrobacter czy Nitrococcous utleniają...