Analiza marketingowa - strona 4

Produkt- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

pod uwagę komfort i łatwość obsługi. Analiza marketingowa wybranego produktu Produkt: komputer firmy OPTIMUS...

Marketing w przemyśle spożywczym- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

wszystkie propozycje dotyczące strategii marketingowej muszą być poparte badaniami i analizą marketingową w celu...

Analiza rynku - funkcja popytu

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza rynku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1582

, siła nabywców jest słaba. M. Strzyżewska, M. Rószkiewicz: Analizy marketingowe, .. s. 85. ...

Dom Jakości - sprawozdanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maria Richert
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

do tego sektora uzyskuje się za pomocą metod analizy marketingowej, takich jak: eksponowanie swoich wyrobów...

Organizacja turystyki w Polsce

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Balińska
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1491

, -doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki, -prowadzenie badań i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki...

Planowanie marketingowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

nakładów uzasadnia to ryzyko. Po analizie marketingowych zagrożeń i szans produktu menedżer jest w stanie...