Dom Jakości - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dom Jakości - sprawozdanie  - strona 1 Dom Jakości - sprawozdanie  - strona 2 Dom Jakości - sprawozdanie  - strona 3

Fragment notatki:


Sopot 2010
Sprawozdanie nr 2 : Dom Jakości Dom Jakości jest to instrument doskonalenia jakości, który umożliwia nam przełożenie potrzeb, oczekiwań, wymagań klientów (odbiorców) na cechy projektowo-konstrukcyjne lub towaroznawcze produktu. Po drugie umożliwiam określenie naszej pozycji na rynku i porównanie z firmami konkurencyjnymi.
Przygotowane przez naszą grupę sprawozdanie zawiera analizę jakości soku pomarańczowego firmy Cappy według założeń Domu Jakości. Badanie to ma na celu udoskonalenie jakości soku tak, aby w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby, oczekiwania i wymagania klientów.
Na strukturę Domu Jakości składają się następujące części: Sektor I W sektorze I należy umieścić te cechy wyrobu, które są najistotniejsze dla odbiorcy. Są to potrzeby, wymagania i oczekiwania klienta, które wytwórca powinien zaspokoić. Dane do tego sektora uzyskuje się za pomocą metod analizy marketingowej, takich jak: eksponowanie swoich wyrobów w miejscu publicznym i zachęcania oglądających je osób do wyrażania opinii, wywiady, ankiety, rozmowy z zaproszonymi osobami. Ten sposób pozyskiwania informacji powoduje, że często zapisuje się je językiem nietechnicznym, używając określeń, którymi posługują się odbiorcy. Zwykle pole to zawiera kilkadziesiąt wymagań, jednak nierzadko zdarza się, że jest ich ponad 100. W naszym przykładzie liczba ta wynosi 9.
Sektor II Sektor II pozwala określić istotność potrzeb, (daje odpowiedź na pytanie „dlaczego?”). W pierwszej kolumnie przypisuje się rangi dla poszczególnych wymagań dotyczących produktu. Tę część, jak i pierwszą, wypełniają specjaliści od marketingu i sprzedaży. Do kolumny drugiej wpisuje się ocenę klienta dotyczącą spełnienia każdego z wymagań w badanym wyrobie. Trzecia i czwarta kolumna służą do zapisywania ocen, jakie zyskały wyroby konkurentów. W przypadki występowania większej konkurencji, kolumn może pojawić się więcej. W piątej należy zapisać planowany poziom jakości, czyli ocenę klientów, jaką organizacja chce dla swojego produktu osiągnąć w przyszłości. Następna kolumna to iloraz kolumny piątej i drugiej, jest to wskaźnik polepszenia oceny. W siódmej kolumnie opisane są możliwości prezentacji produktu w miejscu sprzedaży. Jeśli cecha jest niemożliwa do zaprezentowania, przyznaje się 1 punkt, natomiast jeżeli możliwości występują nadaje się wyższą wartość z przyjętego zakresu. Zakres ten jest zazwyczaj inny niż w przypadku ocen klientów i może wynosić np. 1-1,5 lub 1-2. Aby ostatecznie odpowiedzieć jak ważna będzie modyfikacja badanej cechy należy wyliczyć wskaźnik mnożąc odpowiednie wartości z kolumny pierwszej, szóstej i siódmej. Kolumna dziewiąta służy wyrażeniu tego samego wskaźnika w skali procentowej dla łatwiejszego porównywania cech.


(…)

… oraz podejmowania decyzji na najwyższym szczeblu.
Sektor VIII
Sektor VII to techniczna analiza porównawcza. Są tu wykorzystywane dane z części „pożądane wartości” i służą do porównania założonego poziomu jakości z dotychczas produkowanym, a także z wyrobami konkurencji. Literą „z” zaznaczamy zgodność poziomów, jeżeli dotychczasowe wyroby nie osiągają założonych parametrów wpisujemy „-„, jeśli je przeważają…
… na biodegradację.
Trzecim istotnym czynnikiem naszego produktu jest biodegradacja opakowania. Jak wiemy opakowania papierowe są bardziej przyjazne nie tylko naszemu zdrowiu, ale także środowisku, niż opakowania wykonane z materiałów sztucznych, których rozkład trwa od kilku do kilkuset lat. Opakowania papierowe jest łatwiej zrecyklingować, niż te innego typu. Mottem przewodnim naszej firmy jest „Dbamy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz