Egzamin z podstaw marketingu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z podstaw marketingu - strona 1 Egzamin z podstaw marketingu - strona 2 Egzamin z podstaw marketingu - strona 3

Fragment notatki:

1. Pierwsze stadium rozwoju marketingu to marketing: + pasywny aktywny agresywny wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 2. Faza rozwoju produktu oznacza: - wysokie koszty i ujemny zysk + wysokie koszty i rosnące zyski niskie koszty, spadające zyski niskie kos zty i niskie zyski 3. Marketing w przyczynia się do: wzrostu produkcji dóbr rozwoju produkcji dóbr i usług zmniejszenia produkcji dóbr i usług + racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów 4. Do rozwoju marketingu przyczynił się m.in.: wzrost wartości wytwarzanych produktów poprawa jakości wytwarzanych produktów likwidacja cykli koniunkturalnych + rozwój produkcji masowej 5. Istotą strategii marketingowej przedsiębiorstwa jest: „zaadresowanie” towarów przedsiębiorstwa do nabywców wrażliwych na niższe ceny osiągnięcie dużej sprzedaży przy niskich kosztach marketingowych + skoncentrowanie się na tych segmentach ryku, gdzie produkty przedsiębiorstwa mogą uzyskać przewagi konkurencyjne nad produktami innych dostawców - wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 6.Promocja sprzedaży obejmuje następujące formy: degustację i targi sprzedaż osobistą + bezpłatne próbki produktu, rabat ilościowy, degustację, obniżki cen - wszystko powyższe 7. Dla osiągnięcia jak najlepszego oddziaływania promocji należy: stosować działania związane z promocją sprzedaży stosować różnego rodzaju środki upowszechniania reklamy + stosować w miarę możliwości wszystkie elementy promocji przede wszystkim stosować reklamę telewizyjną, bo ma największą siłę oddziaływania 8. Opakowanie nie jest integralną częścią produktu czynnikiem ułatwiającym transport instrumentem promocji + wszystkie odpowiedzi fałszywe 9. Wśród celów promocji wyróżnia się cele: - alokacyjne + informacyjne redystrybucyjne agregacyjne 10. Stosując orientację marketingową firma koncentruje się na: wzroście wolumenu produkcji i obniżce kosztów jednostkowych zwiększeniu sprzedaży i szukaniu narzędzi oferty do ich potrzeb + badaniu popytu nabywców i dostosowywaniu oferty do ich potrzeb - wyszukiwaniu nowych rynków zbytu 11. Cena dla kupującego w koncepcji marketingowej oznacza: ekwiwalent wartości użytkowych uzyskiwanych wraz z nabywaniem produktu ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz