Aktywność zawodowa - strona 19

Przerwy w pracy, praca zmianowa-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jacek Iwko
 • Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 980

życia, znajomych, oraz rodziny, zaburza równowagę między aktywnością zawodową a życiem towrzyskim...

Wykład - Rynek pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Anna Lipka
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1043

zatrudnienia -racjonalne kształtowanie zasobów pracy polega na optymalizowaniu poziomu aktywności zawodowej...

Reforma ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

aktywności zawodowej) x 1,3% Obecna średnia krajowa x WWP x ilość lat bezskładkowych (lata studiów, służba...

Bezrobocie - przyczyny

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Bartosz Fortuński
 • Makroekonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3486

zawodowej Sr-zasób siły roboczej Lp-liczba ludności w wieku produkcyjnym Wysokość współczynnika aktywności...

Idea edukacji współczesnej

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1113

i uczenia w szkole na samokształcenie w domu i miejscu aktywności zawodowej z wykorzystaniem współczesnych...

PINOP 17 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

w czasie aktywności zawodowej. Lokaty te muszą być oprocentowane aby uprawniony po przejściu na emeryturę...

PINOP 21 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

nieskładkowe, tj. okresy braku aktywności zawodowej, za które nie zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia...

PINOP 24b - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

Pracy nie opłacają: • Zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej oraz przedsiębiorcy...