Aktywność zawodowa - strona 20

Bezrobocie-omówienie problemu

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 910

i mogący podjąć pracę. Stopień aktywności zawodowej - odsetek ludności w wieku produkcyjnym...

Nierówności dychotomiczne - socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1659

i indywidualnej tożsamości. Skrajną implikacją takiej sytuacji jest całkowite odsunięcie kobiet od aktywności...

Gospodarka pozabudżetowa-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

emerytalnego jest zabezpieczenie materialne osób kończących aktywność zawodową. Systemy emerytalne...

Podatki i wydatki publiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

żadnych korzyści lokacyjnych. Uwzględniając łączne zmiany czasu pracy i aktywności zawodowej, stwierdzamy, zatem...

Wykład - Modele polityki społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Arkadiusz Witold Przybyłka
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2114

sprawnościowych) Prawna (kryterium uprawnień emerytalnych) Ekonomiczna (kryterium zaprzestania aktywności...

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Danuta Mitręga
 • Makroekonomia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1785

w wieku produkcyjnym liczbę ludności w wieku produkcyjnym skorygowana przez współczynnik aktywności...