Reforma ubezpieczeń społecznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reforma ubezpieczeń społecznych  - strona 1 Reforma ubezpieczeń społecznych  - strona 2 Reforma ubezpieczeń społecznych  - strona 3

Fragment notatki:


REFORMA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
SPIS TREŚCI Kształt systemu ubezpieczeń społecznych
Cel reformy
Czy nowy system ma szansę uzyskać aprobatę społeczną
Ustawy regulujące reformę ubezpieczeń społecznych
1. KSZTAŁT SYSTEMU Istota nowego systemu zabezpieczenia emerytalnego wynika logicznie z omówionych w sekcji " Cel reformy " przesłanek. Jak stwierdziliśmy wcześniej jego zreformowanie ma uchronić go przed nieodwracalnym bankructwem. Zatem oczywiste jest, że nowe rozwiązania powinny zapewnić : zwiększone wpływy do systemy i zmniejszone wydatki uodpornienie systemu na niekorzystne zjawiska demograficzne społeczną akceptację nowego systemu   Jedną z doktrynalnych zasad obowiązujących w nowym systemie jest zrównanie wszystkich w prawach i obowiązkach. Krótko mówiąc - koniec z wszelkimi przywilejami. Generalnie na emeryturę będziemy mogli przejść, gdy ukończymy 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), a jej wysokość zależała będzie wyłącznie od wysokości składek i okresu ich odprowadzania.
A czy przykładowo górnik też musi pracować do 65 roku życia? Oczywiście, że nie!
Musimy odróżnić pojęcia: przywilej czyli dodatkowe uprawnienie, które nie wynika z dodatkowej składki,   wcześniejsza emerytura, czyli uzasadnione prawo określonych grup zawodowych.
wcześniejsze emerytury będą finansowane przez samych zainteresowanych lub ewentualnie przez budżet państwa
Podatność na niekorzystne zjawiska demograficzne jest cechą repartycyjnego systemu emerytalnego. W zależności od sytuacji na rynku pracy (np. bezrobocie) oraz struktury wiekowej społeczeństwa funkcjonuje on lepiej lub gorzej. Wyobraźmy sobie jednak, że część naszej składki na "ZUS" zamiast na finansowanie obecnych emerytów jest przekazywana na nasze indywidualne konta i w naszym imieniu pomnażana przez specjalnie do tego powołane przedsiębiorstwa.


(…)

… wysokości i zasad dokonywania wpłat do Funduszu Gwarancyjnego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad pokrywania niedoboru w otwartych funduszach emerytalnych, proporcjonalnej części aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego, jaka powinna być przechowywana na rachunku rezerwowym, sposobu ustalania przez powszechne towarzystwo emerytalne wielkości środków…
… rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 roku w sprawie wysokości, trybu i terminów wnoszenia opłat przez powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne oraz pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne, pobieranych przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim…
…. Owe przedsiębiorstwa to otwarte fundusze emerytalne, które rozpoczynając działalność 1 marca 1999 roku stworzą tzw. II filar nowego systemu zabezpieczenia emerytalnego.
Powstanie kapitałowego elementu ma stworzyć solidne podstawy funkcjonowania systemu bez względu na sytuację demograficzną kraju. 2. CEL REFORMY
Nadrzędnym celem reformy, na realizacji którego opiera się cała konstrukcja nowego systemu…
…" emerytura brutto
Przybliżona wysokość emerytury w "nowym" systemie
Kowalski
800
800
800
3,250
2,138.5
1104
Nowak
3,250
3,250
3,250
3,250
2,138.5
2796
Wiśniewski
10,000
10,000
10,000
10,000
2,138.5
2796 + 4362 = 7158
   Przyjęliśmy dodatkowe uproszczone założenia: wszyscy uczestnicy są w I i II filarze, inflacja w całym okresie = 0%, wzrost realny płac = 0%, alokacja w otwartym Funduszu Emerytalnym = 95…
… społecznych rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 roku w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych…
… długość naszego życia.
   Przykład Jeżeli poznamy algorytm wyliczania "starej" emerytury stanie się dla nas oczywiste, że jej wysokość wogóle nie odzwierciedla zarobków w trakcie kariery zawodowej. Krok I
Wyliczając emeryturę analizujemy ostanie 20 lat kariery zawodowej. Spośród owych 20 lat wybieramy 10 kolejnych, w których nasze wynagrodzenia prezentowały się najkorzystniej na tle średniej krajowej z danego okresu. Specjalista finansowy wyliczy nam średni wzajemny stosunek tych wielkości (tzw. wskaźnik wysokości podstawy - WWP) i poda w formie procentowej. Ów wskaźnik rozumiemy następująco: w najkorzystniejszych 10 latach wybranych z ostatnich 20 kariery zawodowej moje zarobki kształtowały się na poziomie x% średniej krajowej.
Pamiętajmy!
Wspomniany wskaźnik nie może przekroczyć 250…
… szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek Rozporządzenie ministra…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz