Administracja niezespolona - strona 41

Ogłaszanie aktów - omówienie(I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1785

stanowionego przez organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej -wyroki sądu administracyjnego...

Wykład z algebry 1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: liczby zespolone, oznaczenia z teorii mnogości...

Uchwały budżetowe i akty porządkowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

takie uprawnienie przyznaje organom administracji nie zespolonej. To uprawnienie organów administracji...

Zakres obowiązywania KPA

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 630
Wyświetleń: 4249

działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej...

Wykład - samorząd terytorialny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michał Gałędek
 • Historia administracji
Pobrań: 217
Wyświetleń: 679

, jest to wyjątek na szczeblu gminnym. Włożenie- koordynacja działalności, zespolenie. W obrębie starosty...