Administracja niezespolona - strona 14

Instytucje procesowe, instytucja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3031

administracyjny. b. między kierownikami służb, inspekcji i straży administracji zespolonej tego samego powiatu...

Wyklad V z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1050

administracji niezespolonej, uchwałę budżetową województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu województwa...

Organy powiatu, rada powiatu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

- komend, inspektoratów. Powiatową administrację zespoloną stanowią starostwo powiatowe, powiatowy urząd...

Struktura administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Arkadiusz Meller
 • Administracja publiczna
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 5964

skarbowa Zespolenie organizacyjne w administracji rządowej w województwie jest 2 stopniowe: urząd...

Wykład - Zadania gmin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

pod Urzędy Administracja zespolona: Policja, PSP, Inspekcja sanitarna, Budowlana, weterynaryjna, handlowa...

Istota samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

), które nie zostały przekazane do właściwości innych organów (administracji niezespolonej); w systemie samorządu...