Administracja niezespolona - strona 13

Zakres obowiązywania - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • dr Barbara Krupa
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy...

Administracja rzadowa

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1232

zespolonej, - terenowe organy administracji niezespolonej. Administracja rządowa działa w sferze politycznej...

Administracja centralna II RP

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Grzegorz Lubeńczuk
  • Historia administracji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 672

, który: był zwierzchnikiem całej administracji zespolonej, nadzorował samorząd, był szefem służby bezpieczeństwa, zarządzał...

Istota samorządu terytorialnego.

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Jarosław Szymanek
  • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679

), które nie zostały przekazane do właściwości innych organów (administracji niezespolonej); w systemie samorządu...