Administracja samorządowa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja samorządowa- opracowanie - strona 1 Administracja samorządowa- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA. Administracja samorządowa wykonuje zdecentralizowane zadania publiczne na poziomie gminy, powiatu i województwa. 24 lipca 1998 Ustawa o wprowadzeniu zasaniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Poprzez organy wykonawcze tj, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządy powiatów i wojewódzrw wsparte odpowiednio przez urzędy gminne, starostwa, powiatowe i urzędy marszałkowskie. Administracja działa na zasadzie reglamentacyjnej lub świadczącej, obejmuje wszystkie dziedziny i zjawiska życia społeczno-gospodarczego (np. ewidencja lubności, dowody osobiste, paszporty, służba zdrowia). Wyróżniamy administrację władczą i niewładczą. Administracja władcza - charakteryzuje ją prawo wydawania jednostronnych aktów prawnych, który służy domniemanie własności oraz możliwość zastosowania środków przymusu bez ingerencji sądu (np. kara grzywny) Administracja niewładcza - działa ona przy pomocy środków dostępnych osobom fizycznym tj. środków prawa cywilnego. Drugi podział wyróżnia administrację władczą i administrację świadczącą. Administracja władcza - mówimy o niej gdy administracja wkracza w sferę prawną jednostki, a ogranicza jej wolność lub własność, gdy nakłada na nią obowiązek lub w jakiś sposób ją obciąża. Przeprowadza swoje nakazy, zakazy lub używa środków przymusu. Administracja świadcząca zapewnia określone świadczenia lub inne kożyścui, zaliczamy tu pomoc społeczną, dotacje, subwencje, oddanie dróg lub urządzeń komunalnych do dyspozycji ogółu. Źródła prawa administracyjnego. Źródłem prawa administracyjnego jest sam akt, w którym zawarte są normy prawne. Źródłem prawa jet forma, której akty prawa powstają i są ogłaszane. 1. Źródła prawa stanowione przez centralne organy państwowe (centralne organy władzy ustawodawczej -sejm, senat), centralne organy władzy wykonawczej (prezydent RP, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów i inne organy administracji publicznej. 2. Źródła prawa stanowione przez organy terenowe (np. sejmiki wojewódzkie, rada powiatu, rada gminy) Akty kierownictwa wewnętrznego wydawane są na podstawie ustawy. Ustawodawca określa kto ma być organem wydającym te akty, cyz organy jednoosobowe - monokratyczne (np. minister, prezydent), czy wieloosobowe - kolegialne (np. RADA Ministrów). Muszą być one zgodne z ustawą. Regulaminy i statuty mają na celu rozwinięcie prrzepisów ustawy w zakresie niezbędnym dla skonkretyzowania zasad organizacji i działania określonych jednostek. Zasady odnoszą się do urzytkowników, wydają je organy administracji publicznej jako wytyczne, instrukcje, okólniki. To interpretacja przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub aktów kierownictwa wewnętrznego sporządzane przez organ centalny dla użytku wewnętrznego. Podają one zasady organizacji i funkcjonowania, sposoby działania organów, wyjaśniają struktury organizacyjne. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz