Administracja niezespolona akty prawa miejscowego - strona 42

Samorząd terytorialny - źródła prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 994

publicznych należy stanowienie aktów prawa miejscowego, wybór i odwoływanie organów gminy oraz inne sprawy...

Administracja Finansowa zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • mgr Arkadiusz Kohut
 • Administracja Finansowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4046

podatkowej drogą telefoniczną i pocztą elektroniczną; 2) udzielanie pisemnych interpretacji przepisów prawa...

Gałęzie prawa

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Wojciech Goc
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3878

nad organami państwowymi. Do prawa administracyjnego zaliczyć można kary za błędy administracji rządowej...

Bezczynność organu administracyjnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

- innych organów, w zakresie, w jakim zostały powołane z mocy prawa do załatwiania spraw z zakresu administracji...

Przepis a norma prawna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770

logiczną konstruowaną z przepisów prawa. Podział norm i przepisów prawnych:  ze względu na stopień...

Prawo gospodarcze - Prawo administracyjne

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2772

MIEJSCOWEGO JAKO ŹRÓDŁO ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO Akty prawa miejscowego są stanowione...