Administracja niezespolona akty prawa miejscowego - strona 41

Gmina

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 623

swoje organa przedstawicielskie, stanowi prawo lokalne (akty prawa miejscowego) O łączeniu bądź podziale...

Wymiar lokalny i regionalny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

do danego związku terytorialnego wynika z mocy prawa. Przedmiotem samorządu jest wykonywanie zadań...

Struktura administracji rządowej

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Administracja
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2821

, kierownik, dyrektor generalny, dyrektor. Przepisy prawa określają je jako centralne organy administracji...

Organy wyższego stopnia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

(jest właściwy) do rozpatrywania danej sprawy; to określają przepisy prawa administracyjnego materialnego...

Teoria prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK dr hab. Janusz Koczanowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4774

zwyczajowe Stanowienie prawa - wydawanie aktów prawa przez władze państwa (wydawanie aktów normatywnych...

Znajomość prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3437

prawa miejscowego wydawane przez terenowe organy administracji rządowej oraz organy samorządu...