Gmina

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gmina - strona 1 Gmina - strona 2 Gmina - strona 3

Fragment notatki:

Gmina
„podstawowa jednostką samorządową jest gmina' art. 164 ust. 1 Konstytucji RP.
Gmina jest to wspólnota samorządowa, tworzona przez wszystkich mieszkańców, zamieszkujących pewne terytorium, wykonująca zadania publiczne w imieniu własnym, posiadająca osobowość prawną, której samodzielność podlega ochronie sądowej. WAŻNE DO EGZAMINU
Wspólnota samorządowa - mieszkańcy mieszkający na jakimś terenie, zorganizowani, wspólna świadomość społeczna. Więź socjologiczna.
Istota gminy (jeśli któregoś podpunktu zabraknie, to nie jest to gmina):
Terytorium
Mieszkańcy (nie obywatele, a mieszkańcy)
Zadania z zakresu administracji publicznej
Możliwość korzystania z władztwa administracyjnego
Cechy gmin:
Posiada osobowość prawną, może mieć własny majątek, zarządzać nim, zaciągać zobowiązania, wchodzić w stosunki prawne z organami państwa, wchodzić z nimi w spór
Jest niezależna od aparatu państwowego, kształtuje własną organizację wewnętrzną, wybiera swoje organa przedstawicielskie, stanowi prawo lokalne (akty prawa miejscowego)
O łączeniu bądź podziale, o ustaleniu ich granic, nazw i siedzib gminy decyduje rada ministrów. Specyficzne cechy gminy:
Występowanie struktur samorządowych wypełniających funkcje władzy lokalnej i lokalnej administracji
Silna więź społeczna, będąca efektem wspólnego zamieszkiwania na niewielkim terenie przez w sumie niewielką liczbę osób, realizujących własne, wspólne dążenia i cele. Skupienie się na realizacji zaspokajania bieżących potrzeb życia codziennego oraz tworzenia estetycznego środowiska
Dominacja funkcji mieszkaniowych i wynikające z tego względu specyficznego charakteru i kierunków przemieszczeń się ludności. Oporność pewnych systemów na unifikację
Istnienie lokalnych czynników pobudzenia rozwoju lokalnego i ożywienia gospodarki lokalnej. Autonomia gminy - jest względnie autonomicznym układem społeczno-gospodarczym:
Potencjał społeczno-gospodarczy
Charakter gospodarki
Miejsce gminy w układzie terytorialnym kraju i regionu (może mieć wpływ na nałożenie na gminę zadań o charakterze ponad lokalnym). Typy gmin w Polsce
Małe gminy
Poniżej 5 tysięcy mieszkańców - źródłem powstania głównie tradycje historyczne
Mają kłopoty z wykonaniem podstawowych zadań publicznych
Ich dochody są ograniczone, najczęściej realizują jedynie projekty celowe z otrzymanych dotacji, dysponują ograniczoną zdolnością do wykonywania zadań publicznych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz