Administracja morska - strona 3

Prawo budowlane - ustawa

  • Politechnika Warszawska
  • dr Małgorzata Walas
  • Budownictwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. 2008-01-07 ©Kancelaria Sejmu Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.6...

Ramowa dyrektywa wodna

  • Politechnika Gdańska
  • Prawo wodne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

w rozumieniu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, 62 �� 3) strefę...

Referat pt: "Koncesja na wydobywanie kopalin"

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • mgr Hanna Spasowska
  • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4179

czynności działając w porozumieniu z organami administracji morskiej. W przypadku gdy rozstrzygnięcie organu...

PMP - terytorium

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2604

i osób; prawo morskie administracyjne → to m.in. organy administracji morskiej, warunki uprawiania...