Administracja morska - strona 2

Prezentacja wykład 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

i administracji morskiej i ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki • powierzchni ziemi – art...

Ochrona przed hałasem - Obszary ciche

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

) + Prawo wodne + ustawa o obszarach morskich RP i administracji morskiej i ustawa o zapobieganiu...

Wykład - międzynarodowe prawo morza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1330

z przewozem towarów i osób; prawo morskie administracyjne → to m.in. organy administracji morskiej, warunki...

Uchwały i rozporządzenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 679

art. 48 ustawy z 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji...