Administracja morska

note /search

Władza wykonawcza - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • Nauka o administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1092

dla całego kraju, np. administracja morska. Inne niż organy administracji publicznej: zakłady administracyjne...

Miejsce obowiązywania ustawy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

i administracji morskiej. Zgodnie z ustawą terytorium RP obejmuje obszar oddzielony granicami państwa, głąb ziemi...

Podział administracyjny

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952

z podziałem terytorialnym zasadniczym. Przykład : Podział specjalny dla potrzeb administracji morskiej...