Wykład - Kodyfikacja prawa morza i stref morskich

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Kodyfikacja prawa morza i stref morskich - strona 1 Wykład - Kodyfikacja prawa morza i stref morskich - strona 2

Fragment notatki:

Kodyfikacja prawa morza.
Międzynarodowe prawo morza długo było oparte na prawie zwyczajowym. Zwyczaj określał status strefy morskiej i jej wykorzystanie. Ustalił się zwyczaj, że obszary leżące u wybrzeży państw powinny podlegać jurysdykcji państw nadmorskich. Natomiast obszary leżące dalej od lądu powinny być przeznaczone do wolnej żeglugi.
Koncepcje:
Grocjusz - morza to takie terytoria, których nie można zawłaszczyć, wszystkie państwa muszą mieć swobodny dostęp do innych pańśtw i rozwijania z nimi handlu, eksploatacja zasobów morza powinna być wolna, bo są one odnawialne.
Selden - podział oceanów między państwa
Podczas działalności Ligi Narodów zajęto się problematyką mórz terytorialnych, ale nie zdołano uzgodnić żadnego dokumentu. Problematyka przeszła na ONZ - wśród pierwszych kodyfikacji ONZ było prawo morza. Od 24.02 do 27.05.1958 r. odbyła się konferencja genewska, na której uzgodniono 4 konwencje dotyczące prawa morza (86 państw przyjęło):
„O morzu terytorialnym i strefie przyległej” 1964 (data wejścia w życie)
„O morzy otwartym” (1962)
„O szelfie kontynentalnym” (1964)
O rybołóstwie i ochronie zasobów biologicznych morza otwartego” (1964)
kodyfikacja genewska = konwencja prawa morza z 1958 r.
Konwencja, która dotyczyła morza terytorialnego nie zawierała wskazań jaka powinna być jego maksymalna szerokość, podobnie było ze strefami rybołówczymi.
II konferencja prawa morza w Genewie - 1973 (88 państw; maksymalnie 6-milowe strefy terytorialne i rybołówcze - do przyjęcia tego ustalenia zabrakło 1 głosu).
W latach 60. nowopowstałe w wyniku kolonizacji państwa, kwestionowały w/w uregulowania, stąd ustalono, że odbędzie się III konferencja prawa morza od 3.12.1973 r. Początkowo nie było nawet projektu nowej kodyfikacji, pojawił się dopiero na 6. sesji w 1977 r. W 1982 r. odbyła się ostatnia 11 sesja tej konferencji (157 państw).
10.12.1982 r. - Montega Bay (1973-81) - przyjęcie nowej konwencji prawa morza. 60 państw musiało wyrazić zgodę w drodze ratyfikacji.
16.11.1994 r. - wejście w życie nowej konwencji o prawie morza
Pierwsze zmiany zostały podjęte w związku z doprecyzowaniem przepisów dotyczących korzystania z obszarów dna mórz i oceanów leżących poza jurysdykcją państwową - porozumienie z 28.07.1994 r.
13.12.1998 r. - wejście w życie tej konwencji w Polsce
Oprócz tych uregulowań istnieje jeszcze Ustawa o obszarach morskich RP i administracji morskiej z 21.02.1991 r.
Klasyfikacja stref morskich.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz