Miejsce obowiązywania ustawy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miejsce obowiązywania ustawy - strona 1 Miejsce obowiązywania ustawy - strona 2

Fragment notatki:

Miejsce obowiązywania ustawy: Rozstrzygnięcie kryterium miejsca - Art. 5 k.k. Ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej. Miejsce popełnienia czynu - Art. 6 §2 k.k. § 2. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić. a. przestępstwo dystansowe - Art. 6 §2 k.k. - zastosowanie odnosi się do skutków b. przestępstwo tranzytowe - Art. 6 §2 Prawo karne przewiduje wiele zasad, które wiążą się stosowanie polskiej ustawy karnej z miejscem popełnienia przestępstwa, obywatelstwem sprawcy i charakterem popełnionego czynu. Zasady te maja zarówno charakter prawa krajowego, jak i są związane z międzynarodową współpracą w dziedzinie ścigania i karania sprawców przestępstw. Z punktu widzenia prawa polskiego najistotniejsze są zasady określające stosowanie jurysdykcji krajowej. Punktem wyjścia w kontekście powyższych zasad jest ustalenie miejsce popełnienia przestępstwa. Chodzi tu o to, czy przestępstwo zostało popełnione na terytorium RP czy tez zagranicą i jaką ustawę karną zastosować - czy sprawca podlega jurysdykcji polskiej , czy też nie, czy ustawie polskiej , czy obcej. Ustalenie miejsca rozstrzyga kwestię właściwości miejscowej sądu. Wg art. 6 § 2 przestępstwo uważa się za popełnione w miejscu: a) gdzie sprawca działa, lub zaniechał działania do którego był zobowiązany, b) gdzie skutek przestępny nastąpił (w przestępstwie skutkowym), c) gdzie wg sprawcy skutek miał nastąpić (usiłowanie dokonania przestępstwa skutkowego). Z powyższego wynika, że przestępstwo może być popełnione w różnych miejscach, tzw. teoria „wszędobylstwa”. Może więc dojść do problemu ustalenia właściwości miejscowej sądu. W takim przypadku sprawę rozpatruje sąd, w którego okręgu najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze ( zasada wyprzedzania ). W przypadku, gdy problem ten dotyczy przestępstw popełnionych zarówno w Polsce, jak i zagranicą to kolizje takie rozstrzygają je reguły tzw. międzynarodowego prawa karnego, a przede wszystkim umowy dwustronne międzynarodowe między zainteresowanymi państwami. W związku z miejscem popełnienia przestępstwa dominujące znaczenie ma zasada terytorialności, iż „ustawę polską stosuje się do sprawcy, który popełnił przestępstwo na terytorium RP, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym”. Dopuszczalne są odstępstwa od tej reguły na podstawie umowy międzynarodowej, w której RP jest stroną (art. 5 kk).

(…)

… taki immunitet uchyli. Ponadto istnieją także immunitety krajowe, które wykraczają poza problematykę zasady terytorialności.
Przy zastosowaniu tej zasady podstawowe znaczenie ma określ. pojęcia „terytorium RP”. Określa je dekret z 23.II.1956 r. o ochronie granic państwowych oraz ustawa z 21.III.1991 r. o obszarach morskich i administracji morskiej. Zgodnie z ustawą terytorium RP obejmuje obszar oddzielony granicami państwa, głąb ziemi (bez ograniczeń) i słup powietrzny nad obszarem (90 km) oraz morskie wody terytorialne, które obejmują pas 12 mil morskich od linii brzegowej. Zasada ta rozciąga się też na polskie statki wodne i powietrzne bez względu na jakim obszarze się znajdują ( o przynależności statku decyduje rejestracja w porcie macierzystym ). Statek taki nie jest częścią RP, lecz jurysdykcja polska…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz