Administracja morska - strona 4

Izby morskie - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo morskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

przepisy kodeksu postępowania karnego. Rozdział II. Dochodzenia. Art. 21. 1.  Organy administracji morskiej...

Prawo budowlane wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1736

morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane; 4) w przypadku...

Prawo budowlane - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

©Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych o...

Transport i spedycja - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Logistyka
Pobrań: 749
Wyświetleń: 6398

arbitrażowe i sądy Organem administracji morskiej są urzędy morskie: - W większych miastach np. Gdańsku, Gdyni...

Prawoznastwo - Kodeks morski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

o polskiej przynależności.] i nowe brzmienie § 3 [§ 3. Terenowy organ administracji morskiej...

Wykladziki prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1316

sztabów wojewódzkich, 122 WKU), administracja morska Gmina - podstawowa jednostka podziału, lokalna...

Notatki na p. ochrony sr. - Prawo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1428

Ochrona wód morskich w pr.wewn. Ustawa o obszarach morskich RP i o administracji morskiej - 1991 Określa...

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowan...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Zofia Mierzwa
 • Prawo handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1533

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Notatka porusza zagadnienia takie jak: organizacje pozarządowe, postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji. USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektóry...