Średnia szlachta - strona 2

Targowica rok 1792

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

do Małachowskiego a propo reform rzecznik mieszczan i średniej szlachty zwolennik postaw reformacyjnych współtwórca...

Rozdrobnienie feudalne - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia administracji
Pobrań: 210
Wyświetleń: 952

, ale trewora (urzędnik ze średniej szlachty); mógł być odwołany Na wyższym stopniu stały baliwaty z baliwami...

Polskie odrodzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

”. poglądy Ostroróga: średnia szlachta, jego zdaniem, miała decydujący głos w walce o wzmocnienie władzy...

Władza w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

a współpracą ze średnią szlachtą. Sukcesem Jagiellonów było doprowadzenie do trwałych i umacniających...

Powstanie i rozwój sejmów-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1568

królem, urzędniczym możnowładztwem i średnią szlachtą. Sejmy walne Zjazdy ogólnopaństwowe. Pierwsza...