Średnia szlachta - strona 2

note /search

Targowica rok 1792

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia Kościoła
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120

do Małachowskiego a propo reform rzecznik mieszczan i średniej szlachty zwolennik postaw reformacyjnych współtwórca...

Rozdrobnienie feudalne - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Historia administracji
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1008

, ale trewora (urzędnik ze średniej szlachty); mógł być odwołany Na wyższym stopniu stały baliwaty z baliwami...

Polskie odrodzenie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1176

”. poglądy Ostroróga: średnia szlachta, jego zdaniem, miała decydujący głos w walce o wzmocnienie władzy...

Władza w Polsce - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Historia Polski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

a współpracą ze średnią szlachtą. Sukcesem Jagiellonów było doprowadzenie do trwałych i umacniających...