Historia państwa i prawa polskiego - przywileje - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa polskiego - przywileje - omówienie - strona 1 Historia państwa i prawa polskiego - przywileje - omówienie - strona 2 Historia państwa i prawa polskiego - przywileje - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Przywilej
Wystawca i odbiorca
Okoliczności nadania
Treść dokumentu
1200-1215
przywileje borykowsko-wolborskie
Leszek Biały, Konrad Mazowiecki, Kazimierz Opolski, Władysław Odonic dla duchowieństwa
Okres rozbicia dzielnicowego w Polsce, wzrost znaczenia papiestwa za pontyfikatu Innocentego III, silna pozycja biskupa Henryka Kietlicza
potwierdzenie statutu łęczyckiego Kazimierza Sprawiedliwego z 1180r.
odrębne sądownictwo na prawie kanonicznym
immunitet gospodarczy, książę tracił prawo odzyskania majątku po zmarłym biskupie
ograniczenie roli księcia w obsadzie biskupstw - wybór przez kapitułę katedralną
1228 - przywilej w Cieni
Władysław Laskonogi dla możnowładztwa Małopolski
Z okazji powołania Laskonogiego na opiekuna małoletniego Bolesława Wstydliwego
potwierdzono odrębność ziem dziedzicznych
określono prerogatywy urzędników dzielnicowych
przestrzeganie przywilejów
1291 - przywilej w Lutomyślu
Wacław II Czeski dla stanów polskich(duchowieństwo, szlachta, mieszczanie)
Po objęciu rządów w Małopolsce
nie nakładanie nowych podatków
zagwarantowanie dotychczasowych praw
obsada urzędów w porozumieniu z dostojnikami danej ziemi
1355 - przywilej w Budzie (za życia Kazimierza Wielkiego, więc był bezprawny)
--
Ludwik [Author:W]
--
Węgierski [Author:W]
dla szlachty
Za uznanie go przyszłym królem Polski
określenie świadczeń szlachty na rzecz państwa
wynagrodzenie za straty w wyprawach wojennych poza granice kraju
zniesienie prawa stacji - król miał utrzymywać się z własnych środków podczas podróży po kraju
1374 - przywilej koszycki
Ludwik Węgierski dla ogółu szlachty, rozszerzony w 1381r. dla duchowieństwa
Za wybór jednej z córek na króla Polski
stały podatek 2 gr z łanu kmiecego, z pozostałych świadczeń szlachta była zwolniona, a na nowe podatki musiała wyrazić zgodę powierzenie urzędu starosty Polakom, a urzędów ziemskich(wojewodów, kasztelanów) szlachcie osiadłej w danej ziemi
odszkodowania za straty w wyprawach poza granice kraju + król musiał wykupić szlachcica z niewoli
budowa zamków warownych na koszt króla
1388 - przywilej piotrkowski
Władysław Jagiełło dla szlachty
Podważanie ważności chrztu i małżeństwa Jagiełły przez Krzyżaków, którzy spiskowali przeciw Polsce; fiasko zjazdu Jagiełły z wielkim mistrzem w Toruniu w 1388r.
potwierdzenie dotychczasowych przywilejów


(…)

… zapewnienie, że nic nowego nie może wydarzyć się bez jej zgody; dlatego kanclerz Jan Łaski przy poparciu średniej szlachty doprowadził na sejmie w Radomiu do ustanowienia konstytucji „Nihil novi
„...uznaliśmy za słuszne i rozsądne, że na przyszłość nic nowego(nihil novi) nie ma być ustanawiane przez nas i następców bez wspólnego senatorów i posłów ziemskich przyzwolenia, co by tylko na ściśnienie…
… z Krzyżakami, pospolite ruszenie szlachty wielkopolskiej pod Cerekwicą koło Chojnic i szlachty małopolskiej pod Opokami na Kujawach
potwierdzenie dotychczasowych praw dla szlachty
król nie mógł wydać nowych praw, nakładać nowego podatku i zwoływać pospolitego ruszenia bez zgody sejmików ziemskich
przywilej ten stał się podstawą polskiego parlamentaryzmu
1456 - przywilej korczyński
Kazimierz Jagiellończyk…
… w Toruniu i Bydgoszczy W okresie ostatniej wojny z Krzyżakami
ustalono wymiar obowiązkowej pańszczyzny w wysokości minimum 1 dnia z łanu w tygodniu
swoboda żeglugi po Wiśle dla szlachty
ograniczenie praw sądów miejskich w razie, gdy sprawcą przestępstwa popełnionego w mieście był szlachcic
1562-63, 1565 - szlachta uzyskała zgodę, że starostowie nie będą egzekwować wyroków sądów kościelnych dotyczących…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz