Rozdrobnienie feudalne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozdrobnienie feudalne - wykład - strona 1 Rozdrobnienie feudalne - wykład - strona 2

Fragment notatki:

ROZDROBNIENIE FEUDALNE Główne przyczyny: instytucja immunitetu - przywilej na rzecz dóbr immunizowanych zwalniający te dobra na rzecz władz. Dzielimy je na:
sądowy - monarcha pozbawia siebie wykonywania na danym obszarze sądu ; w rezultacie wymiar sprawiedliwości został przejęty przez lokalnych możnych. Ekonomiczny - podatki idą do pana danej ziemi. W takim przypadku należało w danych ziemiach stworzyć administrację skarbową , co blokuje dostęp króla do danych terytoriów. Ustrój lenny i feudalizacja prawa
Urzędnicy dożywotni, później dziedziczni; potem władcy patrymonialni swych obszarów ; Francja dzieli się na 700 państewek. Władza króla była zatem iluzoryczna.
Inne kraje:
W Anglii rozdrobnienie feudalne nie następuje. Tam feudałowie popierali króla chcąc zachować jednolitość kraju - monarchia stanowa w ten sposób powstaje
W Polsce mamy okres rozbioru dzielnicowego
EWOLUCJA W KIERUNKU MODELU MONARCHII STANOWEJ Model Francuski Władca posiada:
Rex pancorum - kompetencje ogólnopaństwowe Dux pancorum - dotyczy prywatnego majątku
Najwyższe zwierzchnictwo lenne - ale: WASAL MOJEGO WASALA NIE JEST MOIM WASALEM - królowi podporządkowani teoretycznie tylko hrabowie
Inaczej jest w Anglii - zasada nie funkcjonuje
Dbałość o bezpieczeństwo publiczne, częste wojny prywatne wasali, wprowadza nowe instytucje z poparciem kościoła Pax dei - pokój boży zakazuje wojen wobec określonych osób nie prowadzących wojen
Treuga dei - zakaz prowadzenia wojen w dni święte Z tych zasad wynika zakaz wojen prywatnych
Rycerstwo staje się bezrobotne - idzie do Ziemi Świętej
Sądownictwo
Polityka zagraniczna - przeciwstawianie się uniwersalizmom:
Konflikt z 1308 skutkujący niewolą awiniońską Papieży
Sprzeciwienie się zwierzchności Cesarza; Legiści wysnuwają maksymę - król jest cesarzem we własnym państwie !!!
Stopniowe zniesienie uniwersalizmu wprowadza umocnienie władzy Francuskiej i monarchię stanową. Model Niemiecki wiele małych księstw; niejasne metody elekcji tronu
1254-1273 wielka wojna domowa - na tronie zasiadają Habsburgowie, którzy z kolei przejmują terytorium Austrii. 1356 - Karol IV wydaje Złotą Bullę, czyli ustawę o zasadach wyboru następcy Tylko 7 elektorów - 3 duchownych i 4 świeckich Król czeski
Margrabia brandenburski
Książę saski
Palatyn Renu
Arcybiskup Moguncji, Kolonii i Trewiru
Przywileje elektorów:
Ochrona majestatu - cesarstwa
Niepodzielność terytoriów elektorskich
Primomonitura zasadą dziedziczenia


(…)


Kontrolują Cesarza, który podpisywał specjalne pisma określające jego uprawnienia (nieliczne); pozostałe musiał z nim lub Sejmem Rzeszy uzgodnić. Podobne umowy występują w innych krajach
1437 - Hebsburgowie ponownie obejmują tron
Ruś Kijowska
1054 - Jarosław Mądry na Rusi Kijowskiej dzieli państwo na synów; przez co spowodował rozdrobnienie feudalne
Najazdy tatarów, Mongołów - zajęcie Rusi
Model Polski
Testament Bolesława Krzywoustego (podstawa do rozbiorów):
Zasada senioratu - wyznaczanie księcia następcy rzez najstarszego
Zasada pryncypatu - zwierzchnik princepsem - podlegali mu juniorzy
Powstają dzielnice pryncypalne i dzielnice mniej istotne (dziedziczone)
Princes miał wyłączność na politykę zagraniczną, mianowanie urzędników, zwierzchnictwo sądowe
Dochodzi do licznych wojen domowych i rozbicia Polski; bitwa pod Legnicą taki stan pogłębia
1320 - odnowienie państwa za Władysława Łokietka
Zmiany w urzędach centralnych i terytorialnych:
Francja - ścisła rada królewska (książęca), parlament (najwyższy sąd), izba obrachunkowa = specjalizacja początki resortów. Terytorialne - centralizacja; na zdobytych przez Filipa II terenach nie wprowadzano hrabiego, ale trewora (urzędnik ze średniej szlachty
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz