Dr Żukowski

Nauka o administracji - wykład 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127

Nauka o administarcji 14.12.2010 Sfera wewnętrzna i zewnętrza zgrywają się ze sobą w systemie pracy. Praca adminitracyjna / biurowa ciąg czynności. Administracja jako całość - podmioty, jednostki organizacyjne oddziaływują na nas w kilku formach, rodzajach typach kategoriach działań zewnętrznych: ...

Nauka o administracji - wykład 3

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 791

NAUKA O ADMINISTRACJI 11.01.2011 Dostosowanie administracji do potrzeb społecznych. TRZECI DZIAŁ: Nauka adminstarcji bada administrację w celu jej usprawnienia. W administracji można usprawniać wszystko, wszystkie poszczególne elementy które można wyodrębnić. Działalność = administrowanie w stref...

Nauka o administracji - wykład 4

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 791

Nauka o administarcji 7.12.2010r. Jakie czynniki maja wpływ na sprawność działania administracji: co to jest sprawność działania każdego podmiotu, instytucji, pojedynczego człowieka mierzy się 3 elementami: -skuteczność- realizuje cel działania, realizuje to co jest postawione przed podmiotem dzi...

Nauka o administracji - wykład 5

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

Działalność zewnętrzna: Stosowanie prawa przez administratorów - wydawanie indywidualnych decyzji administracyjnych np.prawo jazdy Kontrola przestrzegania przepisó prawa Czynności materialno-techniczne wobec jednostek -nie są decyzją, ani formą kontroli np. prowadzenie rejestrów, wydawanie zaświ...

Nauka o administracji - wykład 6

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 896

NAUKA O ADMINISTRACJI Czynniki kształtujące administrację publiczną: Czynnik ustrojowy: idea tydz. co chcą stworzyć państwo koncepcje ustrojowe (doktryna, koncepcja) a) zasady b) elementy konceptystyczne → fakty normatywne (w ustawach, rozporządzeniach) → normatywna budowa administracji publiczn...

Nauka o administracji - wykład 7

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1232

Nauka o administracji 18.01.2011 KONTROLA ADMNINISTRACJI PUBLICZNEJ kontrola - jedna z form działania administracji publicznej, teoria organizaji kierowania. 1)kierowanie - powodowanie aby inni postępowali zgodnie z wolą kierującego, element, termin opisujący relację przełożony - podwładny 2)nad...

Nauka o administracji - wykład 1

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1379

NAUKA O ADMINISTARCJI 30.11.2010r. Co to jest nauka o administarcji publicznej: Administracja publiczna jako przedmiot badań naukowych prowadzonych w stosunku do tego nazwiska. NAUKA O ADMINISTARCJI : - administarcja - zjawisko organizacyjne, społeczne w państwie - nauka - zbiór twierdzeń prawdziw...

Źródła kontroli - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

Źródła kontroli: W stosunkach interpersonalnych Autorytet -- poddajemy się autorytetu aby kontrolował nas, udzielał rad, organizacja nieformalna przewódca - ma uprawnienia kontrolne państwo władza prawo - podstawowe źródło kontroli, instytucje kontrolują, bo przepisy przyznają im prawo do tego. S...

Administracja kontrolująca - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

ADMINISTRACJA PUBLICZNA KONTROLUJĄCA - kompetencje organów w sferze zewnętrznej → jednostki: obywatele, osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje, zakłady itp. w tej sytuacji również może występować organ administracji publicznej. Podlegają prawu powszechnemu przez co podlegają obowiązkom. Ustawa - ...

Inspekcja ochrony środowiska - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

Praca zaliczeniowa z przedmiotu: Kontrola administracji Temat pracy: Kontrola podmiotów wykonywana przez Państwową Inspekcję ochrony środowiska. Inspekcja ochrony środowiska jest organem powołanym do kontrolowania realizacji ...