Dr Żukowski - strona 2

Kontrola administracji publicznej - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1995

KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ AP jest kontrolowana w sferze wewnętrznej działania administracji, w sferze pojedynczego urzędu i wewnątrz całego systemu administracji. Jeden organ kontroluje inny organ, ta kontrola wewnętrzna ma 3 podstawowe rozwiązania: Kontrola w trybie kierowania - stosunek ...

Kontrola administracyjna - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1113

GIODO: -kontrola państwowa, niezależna od podmiotów administracji publicznej -z jednej strony jest to kontrola zewnętrzna podlega bezpośrednio sejmowi, nie wchodzi w skład struktury rządowej, jest organem adm publicznej gdy wydaje decyzje indywidualne dotyczące

Kontrola KRRIT i prokuratura - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

PROKURATURA: -prokuratorska kontrola w stosunku do administracji publicznej od 2009r. niezależna -reguluje ustawa o prokuraturze, zmiana procesowa w 2009 zmieniła organizację prokuratury -prokurator jest niezależny od administracji ...

Kontrola NIK - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1085

NIK: -kontrola państwowa, zewnętrzna, niezależna -art. 202 konstytucji, naczelny organ kontroli państwowej -podlega sejmowi, działa na zasadach kolegialności -może koordynować ...

Kontrola PIP - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938

PIP: -niezależna, zewnętrzna, państwowa -zewnętrzna ze względu na więzi organizacyjne, podlega sejmowi -pełni funkcje administracyjne -organ administracji pozarządowej, ale państwowej -instytucja szczególna, jak GIODO i KRRiT -nie jest włączona do adm rządowej -kontroluje wszelkie podmioty pr...

Kontrola prezydencka - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

PREZYDENT I KONTROLA PREZYDENCKA: -kontrola zewnętrzna, mimo że prezydent posiada niektóre uprawnienia z zakresu administracji publicznej (podejmuje postanowienia, akty urzędowe) jednakże nie jest traktowany jako organ administracji publicznej, -podmiot samoistny -ma uprawnienia kontrolne w stosu...

Kontrola RPO - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

RPO: -można go omówić z RPD i RPPacjentów -sprawuje kontrolę państwową, zewnętrzną, niezależną od administracji a nawet w swojej działalności jest niezawisły, odpowiada wyłącznie przed sejmem, kiedy popełni czyn zabroniony -historia: szwedzki ombu...

Kontrola sądowa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 777

Kontrola zewnętrzna administracji publicznej - zaliczamy do niej kontrolę sądową. Trybunały i sądy są powołane do kontroli administracji publicznej, kontrolują różne sprawy i formy działania tej administracji. Dwa podstawowe typy aktów które kontrolują sądy w administracji: akty stanowienia prawa...

Kontrola sejmu i senatu - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938

SEJM I SENAT -kontrola parlamentarna -kontrola administracji, kontrola państwowa i niezależna, -kontrolerem jest władza ustawodawcza -kwestie regulowane przez Konstytucję w różnych artykułach a także ustawę o wykonywania mandatu posłów i senatorów, regulamin sejmu i senatu a także ustawy szczegół...

Kontrola w administracji samorządowej - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 651

WŚRÓD KONTROLI ADMINISTRACJI WYRÓŻNIA SIĘ KONTROLĘ JST - kontrola w administracji samorządowej -kontrola wewnętrzna -podmioty samorządowe, w szczególności JST i samorządy...