Nauka o administracji - wykład 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka o administracji - wykład 1 - strona 1 Nauka o administracji - wykład 1 - strona 2 Nauka o administracji - wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

NAUKA O ADMINISTARCJI 30.11.2010r. Co to jest nauka o administarcji publicznej:
Administracja publiczna jako przedmiot badań naukowych prowadzonych w stosunku do tego nazwiska.
NAUKA O ADMINISTARCJI : - administarcja - zjawisko organizacyjne, społeczne w państwie - nauka - zbiór twierdzeń prawdziwych, prawdopodobnych lub uznanych za właściwe, te twierdzenia są rezultatem metod badawczych zastosowanych w stosunku do przedmiotu, ma zastosowanie do analizy administarcji publicznej.
Dwa podejścia do tej oceny:
a) traktowanie nauk o adm jako nauki należącej do nauk humanistycznych [nauki społeczne], aby coś nazwać nauką: ukształtowanie przedmiotu, budowanie twierdzeń, metodologia
nauka o administarcji - jako nauka kompelsowa. Jej przedmiotem adań jest rzeczywista, realna administracja publiczna, w celu jej optymalizacji, usprawnieia, doskonalenia wykorzystując metody badawcze pocodzące z innych dziedzin wiedzy
b)nie jest samodzielną nauką, jest to nazwa umowna, konwencjonalna - zbioru wiedzy. [zbiór wiedzy może mieć cechę nauki, ale nie musi] bierze on swoje podstawy np. z teorii państwa, medycyny pracy. Jest to zbiór wiedzy pochodzący z różnych nauk, zebrany w pewien zasób postulatów dotyczących usprawniania administarcji publicznej. Administracja publiczna w państwie jest tworem prawa, tworem noramtywnym, działającym na zasadach prawa. Wszystkie badania nad administarcją muszą być odnoszone do prawa, muszą być do niego porównywane. Tę naukę administarcji uprawiają szczególnie prawnicy. Wiedza o administracji na przestrzeni czasu, powstał eklektyczny zbiór wiedzy o państwie, administracji, zapisywany w umowach traktatach. Pierwszy nurt badawczy, to kameraliści ← skarbiec publiczny [obserwowali rozwój państwa z punktu widzenia finansowo-ekonomicznego].
We Francji ruch naukowy policyści ← kładli nacisk na bezpieczeństwo państwa, jego ochronę, polityki tworzenia warunków dla funkcjonowania ówczesnegoo państwa
We Włoszech, grupa ludzi piszących o administracji - legiści ← badali sytuację księstw włoskich, miast, badali wsyzstko od strony prawnej, w celu doskonalenia administarcji, ale była to wiedza eklektyczna, był to jej zlepek. Po Wielkiej Rewolucji Francuskiej, zaczęło kształtować się prawo administracjne, kształtujące sytuację wolnego obywatela. Zaczął się okres badań nad prawem, wywodzącego się z regulacji administarcyjnych. Wyodrębnianie się prawa adminstarcyjnego doprowadziło do powstania dziedziny wiedzy zwanej: Nauką prawa adminisatrcyjnego, badanie norm prawnych, przepisów regulujących administarcję.
Gdy dostrzegli to XIX uczeni dokonali podziału wiedzy administarcyjnej.

(…)

…)podejście kooperacyjne - zbiór wiedzy pochodzący z różnych nauk
Każdy przedmiot może być badany z różnych punktów widzenia. Płaszczyzna filozoficzno - teologiczna- administarcje pozanjemy z znaczeniu ontoologicznym, znaczenie bytu, po co jest, czemu służy, możemy ją na tej płaszczyźnie badać pod względem aksjologicznym - jakie wartości realizuje i pod względem epistemologicznym - źródła poznania, filozofia…
… administracji było powstanie odrębnej dziedziny wiedzy -teoria orgnizacji i kierowania/ teoria organizacji i zarządzania twórcy Henry Ford, Taylor, Emerson [ mymyslił 12 zasad wydajności pracy] chodziło o to, by maksymalnie usprawnić produkcję, praktycy wprowadzali różne unowocześnienia w ślad za nimi poszli teoretycy Adamiecki - Polak ← harmonizacja pracy. Mayor - zaczął badać jaki wpływ na produkcję…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz