Nauka o administracji - wykład 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka o administracji - wykład 2 - strona 1 Nauka o administracji - wykład 2 - strona 2 Nauka o administracji - wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Nauka o administarcji 14.12.2010
Sfera wewnętrzna i zewnętrza zgrywają się ze sobą w systemie pracy.
Praca adminitracyjna / biurowa ciąg czynności. Administracja jako całość - podmioty, jednostki organizacyjne oddziaływują na nas w kilku formach, rodzajach typach kategoriach działań zewnętrznych:
-stanowienie prawa administracyjnego - administarcja ma uprawnienia do stanowienia prawa na rzecz obywateli, te uprawnienia mają charakter heterotomiczny, pochodny. Jednak głównym aktem regulującym nasze życie publiczne jest ustawa regulowana przez Sejm, ustawa podstawowy akt normatywny. Na jej podstawie administracja ma kompetencje do stanowienia prawa. Kompetencje te mają organy samorządowe, któe stanowią akty prawa miejscowego obowiązujące na danym terenie, gdzie działa konkretny organ. Administracja kieruje naszym życiem, wydanie tego rozporządzenia, ustawy będzie poprzedzone pracą wewnętrzną. -stosowanie prawa administarcyjnego - na podstawie ustaw, rozporządzeń, wydawanie indywidulano-konkretnych obowiązków, działa wyłącznie wobec konkretnej osoby. Na podstawie aktu normatywnego konkretyzuje się prawa. Osoba prawna pownna posiadać kawalifikacje, spełniać warunki określone w ustawie. Sfera wewnętrzna jest równie ważna jak
-kontrola administarcuyjna - wykonywana przez podmiototy administracyjne wobec jednostek
-kontrola przestrzegania obowiązków - zajmuje się tym wiele organów w zakresie kontroli przestrzegania prawa przez obywateli, oparte na zakazach i nakazach zawartych w aktach normatywnych
-podejmuje różnego rodzaju czynności materialno - techniczne - wykonywanie czynności na podstawie prawa administarcyjnego
*o władczym lub niewładczym, niedecyzyjnym charakterze - nie mającym wpływu na zmianę życia obywatela [np. planowanie działań, czynności informacyjne, ogłoszenia, działalność w głównej mierze organizatorska]
*działania faktyczne
-zawiera umowy o wykonanie zadań adminsatrcyjnych - podejmuje czynności oarte na prawie cywilnym
-stosuje przymus wobec obywateli, przekonywanie, ostrzeganie, oddziaływania decyzyjne Administruje przy wykorzystaniu prawa karnego.
Działą wyłącznie na podstawie prawa, jeżeli oczywiście prawo na to pozwala.
Działania zewnętrzne w szczegółności zjawisko podejmowania czynnośći materialno -technicznych i kontroli administarcji jest opisane w aktach prawnych które tworzą zasady działania administracji. Podstawowym aktem Polski jest ustawa z 1960r, wielokrotnei nowelizowana KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTARCYJNEGO:
-zawiera zasady ogólne, zasady postępowania. Kodeks to zbiór przepisów mający odwołanie do stosowania prawa
*zasada legalizmu
*prawdy obiektywnej


(…)

… na nasze życie. Prawo dobre administarcji w Karcie praw podstawowych: z jednego z przepisów wynika, że prawo dobrej admninistracji należy ścieślej określić. By funkcjonariusze działali zgodnie z tym modelem opracowano Kodeks Dobrej Administarcji. Parlament Europejski w 2001 zalecił stosowanie kodeksu w krajach UE, jako zbiór standardów dobrej adminstracji.
KILKA ZASAD:
-ZASADA POTWIERDZANIA PISM
-ZASADA…
… [w obrębie pojedynczego urzędu administarcyjnego, między pracownikami, między przełożonym a podwładnym, między organem wyższym i niższym] i wertykalnym. Działalność wewnętrzna administarcji obejmuje:
-kierowanie - powodownanie, by działalność podległego zespołu zgodna była z wolą kierującego [np. polecenia służbowe]
-nadzór- kontrola zawężona do aspektu legalności i uzależniona od nastąpienia określonego…
… składają się:
-treści informacji - co chcemy przekazać
-nośnik treści - przedmiot za pomocą któego przekazujemy treści [taśma, klisza, urządzenie elektroniczne]
-symbol przy pomocy którego informacja jest przekazana [ w praktyce głównie litera i cyfra, ale nie tylko]
-sposób przenoszenia informacji [ustnie, pisemnie, elektronicznie] Informacja, która wychodzi z administracji publicznej w wyniku pracy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz