Dr Wojciech Łukowski - strona 3

Socjologia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1302

Ćwiczenia: Czynniki, które prowadzą do powstania narodu: - terytorium - wspólne pochodzenie - wspólna historia - świadomość narodowa - język - kultura - religia - zagrożenie zewnętrzne - powiązania ekonomiczne W podejściu politologicznym przy definiowaniu narodu kładzie się nacisk na - h...

Płeć, małżeństwo, rodzina-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1596

Temat 5: Płeć, małżeństwo, rodzina a)Płeć biologiczna (sex), a kulturowa (gender) Płeć biologiczna (sex)- odnosi się do anatomicznych i fizjologicznych różnic między ciałem kobiety i mężczyzny Płeć kulturowa (gender)- odnosi się do psychologiczny...

Struktura i stratyfikacja społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1113

Temat 6: Struktura i stratyfikacja społeczna a)Pojęcia struktury społecznej, stratyfikacji społecznej, klasy społecznej i warstwy społecznej. Struktura społeczna- (w socjologii) - układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodz...

Naród i procesy narodowotwórcze-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1169

Temat 8: Naród i procesy narodowotwórcze a)Pojęcie narodu, mniejszości narodowej, grupy etnicznej. Naród - wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków. Chociaż naród wyróżnia się n...

Jaźń, tożsamość, osobowość społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1064

Temat 1 : Jaźń, tożsamość, osobowość społeczna. a)Jednostka, a społeczeństwo Teorie ujęcia stosunków jednostka- społeczeństwo: Teoria organicystyczna- twórcy: Platon, Spencer. Wg niej społeczeństwo decyduje o naturze człowieka, nadaje mu prawa, gdyż on jest jego częścią. Jest to teoria sprzyjająca...

Dekonstrukcjonizm Jacquesa Derridy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 630

A. Miś, "Filozofia współczesna. Główne nurty." - "Dekonstrukcjonizm Jacquesa Derridy": DYREKTYWA humanizmu - przekonanie, że człowiek jest najwyższą wartością i że dobru człowieka, jego szczęściu i rozwojowi wszystko powinno być podporządkowane (traktowanie pewnej formy ludzkiej ...

Pojęcie kultury-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Kultura Pojęcie kultury Kultura- rodowód tego pojęcia sięga starożytnego Rzymu. W łacinie wyraz cultura - oznaczał uprawę roli. Po raz pierwszy w znaczeniu przenośnym użył go Cyceron odnosząc go do uprawy umysłu- cultura animi - aktywność duchowa,...

Autostereotyp i tożsamość narodowa Polaków-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1491

Jan Błuszkowski „Autostereotyp i tożsamość narodowa Polaków” 1. Autostereotyp: Definicja - obraz własnej grupy zajmujący centralne miejsce w systemie stereotypów (funkcje) Kryterium semiotyczne i aksjologiczne Zależność między autost...

Socjologia wychowania-wybrane elementy-sprawozdanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1246

Magda Karkowska „ Socjologia wychowania - wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna” ( s. 35-59 ) 1.Wyjaśnienie pojęć - socjalizacja - edukacja ( globalizacja, etatyzacja, nacjonalizacja, kolektywizacja, polityzacja, biurokr...

Struktura społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Temat 8. SRUKTURA SPOŁECZNA Społeczeństwo morficzne - posiadające wyraźną strukturę Społeczeństwo amorficzne - posiadające strukturę szczątkową Struktura społeczna - zbiór elementów oraz układów zależności między nimi w obrębie danego społeczeństwa. Kształt struktury zależy od tego, jakie jest sp...