Dr Wojciech Łukowski

note /search

Wprowadzenie do socjologii-konspekt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 2891

Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Rozdział: Socjalizacja, podrozdziały: Socjalizacja, Rodzaje socjalizacji, s. 137-139, 152-155 KONSPEKT Pojęcie socjalizacji - złożony, wielostronny proces uczenia się, za sprawą którego człowiek ...

Cooley-grupy pierwotne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1498

J. Mucha: Cooley - Grupy pierwotne Charakterystyka zażyłe obcowanie i współdziałanie (twarzą w twarz) stapianie się osobowości (indywidualności → my) rywalizacja wewnątrz grupy podporządkowana wspólnym interesom Podstawowe grupy pierwo...

Dyfuzja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1477

R. Linton, Dyfuzja -dyfuzja to przenoszenie elementów kultury z jednego społeczeństwa do drugiego -konkretna kultura ukierunkowuje i ogranicza wysiłki wynalazcy → w ramach każdego społeczeństwa lub spójnej grupy jest mało wynalazków → szybki rozwój kultury ludzkiej zawdzięczamy zdolności społeczeń...

Globalizacja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2261

A. Bógdał-Brzezińska, M.F. Gawrycki „Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa we współczesnym świecie” Globalizacja traktowana jest jako: tendencja w polityce zagranicznej (rozwój państwa na płaszczyźnie geograficznej tendencja rozwoju stosunków międzynarodowych, które osiągają ogólnoświatowy poz...

Grupy społeczne-opracowanie - Podstawowe cechy grupy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

GRUPY SPOŁECZNE ZBIÓR SPOŁECZNY - ogół ludzi posiadających jakąś wspólną cechę, wyróżnioną przez obserwatora zewnętrznego, bez względu na to czy ludzie ci uświadamiają sobie posiadane cechy. Zbiory wyróżnia się na podstawie kategorii społecznych np.: cech somatycznych (wygląd) zawodu wieku płc...

Grupy społeczne i ich typologia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

GRUPY SPOŁECZNE I ICH TYPOLOGIA J. Szczepański -,,Elementarne pojęcia socjologii'' Zbiór społeczny -ogół ludzi posiadających jakąś cechę wspólną, wyróżnioną przez obserwatora bez ze względu czy ludzie ci wiedzą o posiadaniu tej cechy. Kategorie społeczne-cechy ważne dla życia społecznego za pomoc...

Harris-Matka krowa, Potlacz

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1141

M. Harris, Matka krowa, Potlacz -materializm kulturowy: wytwory i kształt kultury są uzależnione od czynników geograficznych, społecznych, politycznych, wbrew twierdzeniom R. Benedi...

J. Błuszkowski-Stereotypy narodowe w świadomości Polaków

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1463

J. Błuszkowski „Stereotypy narodowe w świadomości Polaków” Rozdział IV Założenia, problemy i metoda badania stereotypów narodowych Istnieje państwo bez narodu i naród bez państwa. Państwo i naród są jednak blisko ze sobą związane. Gdy granice władzy politycznej pokrywają się z granicami narodowym...

Jednostka jako istota społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 483

Michał Wójciak Piotr Zając Jednostka jako istota społeczna W lekturze „Człowiek istota społeczna” E. Aronson prezentuje różne modele postępowania i postrzegania świata przez ludzi. Jednym z nich jest pogląd J. Benthama a mianowicie „rachunek szczęścia” czyli decyzja co jest dobre a co złe. Jego t...

Klasy, stany, partie-Max Weber

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 2506

Temat 8. STRUKTURA SPOŁECZNA - lektura 3. Max Weber „Klasy, stany, partie - podział władzy w obrębie wspólnoty” Sposób, w jaki w danej społeczności rozdziela się „godność” społeczną między typowe grupy w niej uczestniczące, będziemy nazywać „ładem społecznym”. Do ładu prawnego ma się on podobnie j...