Grupy społeczne-opracowanie - Podstawowe cechy grupy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupy społeczne-opracowanie - Podstawowe cechy grupy - strona 1 Grupy społeczne-opracowanie - Podstawowe cechy grupy - strona 2 Grupy społeczne-opracowanie - Podstawowe cechy grupy - strona 3

Fragment notatki:

GRUPY SPOŁECZNE
ZBIÓR SPOŁECZNY - ogół ludzi posiadających jakąś wspólną cechę, wyróżnioną przez obserwatora zewnętrznego, bez względu na to czy ludzie ci uświadamiają sobie posiadane cechy.
Zbiory wyróżnia się na podstawie kategorii społecznych np.:
cech somatycznych (wygląd)
zawodu
wieku
płci
wykształcenia itp.
Kategorie społeczne nie są powiązane żadną więzią wewnętrzną. Nie są zbiorowościami ani grupami w socjologicznym znaczeniu. Są grupami statystycznymi. A więc:
grupa statystyczna - zbiór (może być też grupą społeczną)
grupa społeczna - zespół ludzi połączonych wewnętrzną wiezią
Zbiorowość - dowolne zestawienie ludzi, w którym wytworzyła się i utrzymuje chociażby przez krótki czas pewna więź społeczna. (każda trwała forma życia społecznego)
GRUPA SPOŁECZNA - pewna ilość osób (min. 3) powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje, posiadających pewne wspólne wartości i oddzielonych od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności.
Podstawowym kryterium zaistnienia grupy są jej członkowie.
Są wątpliwości co do liczby, ale przyjmuje się, że raczej trzy, gdyż w dwójce nie mogą wystąpić pewne relacje i stosunki - grupa 3 osób jest w stanie znieść sytuację, gdy jedna osoba odejdzie (grupa się nie rozpadnie) oraz 3 osoby pozwalają na tworzenie interakcji, koalicji (np. 2 przeciw 1) itp.
Podstawowe cechy grupy:
I. Zasada odrębności - to odróżnia ją od innych grup i zbiorowości
Cechy wewnętrzne (przekonania, cele itp.)
Cechy zewnętrzne (ubiór, wygląd itp.)
II. Struktura - grupa musi mieć oprócz członków (i ich cech osobistych i społecznych) organizację wewnętrzną tzn. instytucje, formy kontroli i wzory działania. istnieje formalny/nieformalny przywódca i formalna/nieformalna hierarchia (struktura: hierarchiczna i komunikacyjna) Metoda socjometrii - polega na badaniu dystansów społecznych między poszczególnymi członkami danej zbiorowości. [Moreno]
1. (miejsce na rysunki)- obręcz - nie ma przywódcy, wszyscy równi, pełna współpraca (sytuacja idealna, wymaga jednak więcej czasu na podjęcie decyzji).
2. - koło- jeden jasno określony przywódca, który dominuje. Reszta jest mu podporządkowana, on kanalizuje opinie (sytuacja ta jest bardziej efektywna, gdy jest mało czasu)
3. - Y - jest przywódca, ale nie aż tak silny, żeby podporządkować sobie wszystkich. Występuje też komunikacja między członkami


(…)

…, który koordynowałby pracę
- na skutek tego tworzy się grupa osób, które w danym zrzeszeniu dowodzą - mają oni chatrakter grupy ekskluzywnej. Pojawia się hierarchia pionowa.
* **
Zbiorowości oparte na podobieństwie zachowań:
MASY SPOŁECZNE - duże skupienia osób anonimowych, znajdujących się w podobnym położeniu, gdzie kontakty między członkami nie są osobiste. Grupa ta jest amorficzna - nie ma struktury, organizacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz