Grupy społeczne 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupy społeczne 2 - strona 1 Grupy społeczne 2 - strona 2 Grupy społeczne 2 - strona 3

Fragment notatki:


GRUPY SPOŁECZNE ZBIÓR SPOŁECZNY - ogół ludzi posiadających jakąś wspólną cechę, wyróżnioną przez obserwatora zewnętrznego, bez względu na to czy ludzie ci uświadamiają sobie posiadane cechy. Zbiory wyróżnia się na po d stawie kategorii społecznych np. : c ec h somatycznych ( wygląd) zawodu wieku płci wykształ cenia itp. Kategorie społeczne nie są powiązane żadną więzią wewnętrzną. Nie są zbiorowościami ani grupami w socjologicznym znaczeniu. Są grupami statystycznymi . A więc: grupa statystyczna - zbiór ( może być też grupą społeczną) grupa społeczna - zespół ludzi połączonych wewnętrzną wiezią Zbiorowość - dowolne zestawienie ludzi, w którym wytworzyła się i utrzymuje chociażby przez krót ki czas pewna więź społeczna. ( każd a trwała forma życia społecznego ) GRUPA SPOŁECZNA - pewna ilość osób ( min. 3) powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje, posiadających pewne wspólne wartości i oddzielonych od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności. Podstawowym kryterium zaistnienia grupy są jej czło nkowie. Są wątpliwości co do liczby, ale przyjmuje się, że raczej trzy, gdyż w dwójce nie mogą wystąpić pewne relacje i s t osunki - grupa 3 osób jest w stanie znieść sytua cję , gdy jedna osoba odejdzie ( grupa się nie rozpadnie) oraz 3 osoby pozwalają na twor zenie interakcji, koalicji (np. 2 przeciw 1) itp. Podstawowe cechy grupy : I . Zasada odrębności - to odróżnia ją od innych grup i zbiorowości Cechy wewnętrzne ( przekonania, cele itp.) Cechy zewnętrzne ( ubiór, wygląd itp.) II . Struktura - grupa mus i mieć oprócz członków (i ich cech osobistych i społecznych) organizację wewnętrzną tzn. instytucje, form y kontroli i wzory działania. istnieje formalny/nieformalny przywódca i formalna/nieformalna hierarchia (struktura : hierarchiczna i komunikacyjna) Metoda soc jometrii - polega na badaniu dystansów społecznych między poszczególnymi członkami danej zbiorowości. [Moreno] 1. (miejsce na rysunki) - obręcz - nie ma przywódcy, wszyscy równi, pełna wspó ł praca (sytuacja idealna, w y maga jednak więcej czasu na podjęcie decyzji ). 2. - koło - jeden jas no określony przywódca , który dominuje. Reszta jest mu podporzą dkowana, on kanalizuje opinie ( sytuacja ta jest bardziej efektywna , gdy jest mało czasu) 3. - Y - jest przywódca , ale nie aż tak silny , żeby podporządkować sobie wszystkich.

(…)

…, który koordynowałby pracę
- na skutek tego tworzy się grupa osób, które w danym zrzeszeniu dowodzą - mają oni chatrakter grupy ekskluzywnej. Pojawia się hierarchia pionowa.
* **
Zbiorowości oparte na podobieństwie zachowań:
MASY SPOŁECZNE - duże skupienia osób anonimowych, znajdujących się w podobnym położeniu, gdzie kontakty między członkami nie są osobiste. Grupa ta jest amorficzna - nie ma struktury, organizacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz