Autostereotyp i tożsamość narodowa Polaków-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Autostereotyp i tożsamość narodowa Polaków-opracowanie - strona 1 Autostereotyp i tożsamość narodowa Polaków-opracowanie - strona 2 Autostereotyp i tożsamość narodowa Polaków-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Jan Błuszkowski „Autostereotyp i tożsamość narodowa Polaków”
1. Autostereotyp:
Definicja - obraz własnej grupy zajmujący centralne miejsce w systemie stereotypów (funkcje)
Kryterium semiotyczne i aksjologiczne
Zależność między autostereotypami a heterostereotypami - 2 wymiary
Znaczenie autostereotypu dla tożsamości narodowej
Różnorodność tożsamości narodowych (czynniki zmian)
Wymiary tożsamości narodowej:
- postrzeganie różnic między własnym narodem a innymi
- świadomość przynależności do narodu
- solidarność z narodem
- poczucie wspólnoty narodowej
2. Poczucie odrębności:
Konieczny składnik tożsamości narodowej
Wyniki badań dot. odrębności:
- istnieją podobieństwa i różnice między Polakami a sąsiednimi narodami
- Polacy są najbardziej podobni do Słowaków, a najmniej - do Niemców
- nie ma wpływu płeć, wiek czy wykształcenie, ale miejsce zamieszkania Wyniki badań dot. kryteriów polskości:
- najważniejsza samoidentyfikacja i znajomość j. polskiego, najmniej ważna - wiara katolicka
Kryteria identyfikacji narodowej:
kryterium autoidentyfikacji:
- najbardziej względne
- ma wymiar psychiczny
kryterium więzi krwi:
- teza o biologicznym podłożu więzi etnicznych
- przynależność narodowa = więź pokrewieństwa
- przyn. jeden rodzic Polakiem
kryterium więzi z terytorium:
- urodzenie się na danej ziemi i/lub zamieszkiwanie na niej
- niepopularne u narodów etnicznych
kryterium więzi kulturowych;
- wspólnota kulturowa
- 3 składniki: znajomość historii kraju, znajomość tradycji i znajomość języka (najważniejsza)
kryterium więzi religijnych:
- wzór Polaka-katolika
- przeplatanie tożsamości narodowej z religijną
kryterium więzi obywatelskich:
- posiadanie polskiego obywatelstwa, zasługi dla kraju
3. Solidarność narodowa:
Idea totalności narodu
Osiągnięcia jednostki zależą od rozwoju narodu solidarność z narodem
Znaczenie elementu woli (Gellner, Renan)
Wyniki badań dot. solidarności:
- spadek znaczenia idei niepodległościowych (okres pokoju)
- etnocentryzm
- zróżnicowanie opinii ws. mniejszości narodowych
4. Poczucie państwowe:
Państwo narodowe to ważny czynnik narodowotwórczy
Przynależność narodowa a przynależność państwowa


(…)

… dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków (należy pamiętać, że w socjologii nie ma jednej definicji tego pojęcia).
Tożsamość narodowa - utrwalone i przekazywane z pokolenia na pokolenie wzory kulturowe autoidentyfikacji wspólnoty narodowej (składają się na nią wyobrażenia, sądy i przekonania).
Ksenofobia - niechęć, wrogość, lęk wobec obcych, przesadne wyrażanie niechęci wobec cudzoziemców…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz