Dr Wojciech Lewandowski - strona 2

Eutanazja - godne uśmiercanie czy zabójstwo

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 644

Eutanazja - godne uśmiercanie czy zabójstwo? W sytuacji w jakiej znalazł się obecnie nasz kraj, czyli u progu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wiele osób nurtuje problem eutanazji. Eutanazja jest pozbawieniem życia niewinnego człowieka i ...

Eutanazja - praca zaliczeniowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 322
Wyświetleń: 854

EUTANAZJA WSTĘP W związku z właśnie zalegalizowaną eutanazją w Holandii postanowiłem napisać pracę właśnie na ten temat, gdyż wzbudza on wiele kontrowersji wśród wszystkich społeczności bez względu na status społeczny, sympatie polityczną bądź ...

Diabeł i szatan

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

Temat: Diabeł i szatan Słowo "szatan" jest nieprzetłumaczonym słowem hebrajskim, które znaczy "przeciwnik", a diabeł to tłumaczenie greckiego słowa "diabolos", które znaczy kłamca, wróg lub fałszywy oskarżyciel. Gdybyśm...

Dom dziecka - placówka opiekuńczo-wychowawcza

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 511

Placówki opiekuńczo - wychowawcze - DOM DZIECKA Dnia 1 września 2000 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych. Rozporządzenie dotyczy m.in. standardów wychowania i opieki: twor...

Zjawisko narkomanii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 770

Zjawisko narkomanii stanowi narastający problem społeczny w Polsce. Zagrożenie to dotyczy wszystkich grup społecznych, bez względu na region, wiek, posiadane wykształcenie i status finansowy. Wzrasta liczba ofiar zdrowotnych i śmiertelnych narkomanii, a także powiększa się zagrożenie obywateli powod...

Agresja - Definicja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1638

AGRESJA 1. Czym jest agresja ? Definicja agresji. Powstało wiele teorii naukowych próbujących wyjaśnić genezę i przyczyny zachowań agresywnych. Definicji agresji jest wiele. Każdy naukowiec zajmujący się tym problemem ustala swoją definicję, niemniej jednak wszyscy są zgodni co do tego, że problem ...

Alkoholizm - geneza

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

Etanol, alkohol etylowy (C2H5OH), bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, temperatura wrzenia 78,3°C. Etanol miesza się z wodą w dowolnych stosunkach, tworząc z nią mieszaninę azeotropową (zawiera 95,5% etanolu). Otrzymuje się go metodami biochemicznymi (fermentacja substancji zawierających po...

Korupcja w urzędach państwowych- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 742

Instrumenty organizacyjno-prawne zmniejszające korupcję w urzędach. Zgodnie z ostatnimi danymi Transparency International w Polsce w życiu społecznym i gospodarczym nasila się przekupstwo i korupcja. Coraz więcej przedsiębiorców posługuje się przekupstwem jako metodą załatwiania interesów. Według o...

Cnota i zmiany w jej pojęciu- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 889

Cnota z greckiego arte lub z łaciny/ virtus/ jest to pozytywna cecha moralna, jest postrzegana jako trwała możliwość przestrzegania zasad moralnych. Cnota uważana jest przez różne koncepcje etyczne za najwyższe dobro. Składające się na nią cechy charakterologiczne budują ideał moralny człowieka, są ...

Przykładowe pytania na egzamin - etyka

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3626

Test jednokrotnego wyboru: Przedmiotem materialnym etyki są: czyny Czyn jest to: rozumne i wolne działanie człowieka Bioetyka jest przykładem: etyki stosowanej Wśród rodzajów dóbr można wymienić: przyjemnościowe, użytecznościowe, godziwe Zamierzony skutek działania: jest zawsze skutkiem przewid...