Dr Wojciech Lewandowski

note /search

Moralność- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Etyka
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2009

MORLANOŚĆ.ETYKA - moralność jest czymś co tkwi w życiu społecznym - etyka jest nauką o moralności, również używana jako zbiór norm (np. etyka sokratejska) - znaczenie ma więc dwojakie, jako nauka (znaczenie normatywne) - przedmiotem moralności są ludzkie zachowania, zachowania podmiotów mających ...

Bioetyka- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Etyka
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1449

BIOETYKA w najbardziej podstawowych sprawach, ludzie najbardziej się różnią: aborcja klonowanie eutanazja zapłodnienie in vitro przeszczep narządów od zwierząt tworzenie himer Przeciwnicy pewnych zdarzeń zaczynają się odwoływać do etyki. Np. jeśli chodzi o aborcję: poczęcie nowej istoty ni...

Etyczny pracodawca- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Etyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1043

Praca jako powinność człowieka W świetle myśli społecznej w całokształt życia polityczno-społeczno-gospodarczo-kulturowego wpisany jest zawsze człowiek. Ważną dziedzinę ludzkiego życia stanowi życie zawodowe. Wiąże się ono nierozerwalnie z pracą jako istotną funkcją człowieka. To właśnie praca jes...

Etyka a prostytucja- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Etyka
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1533

Prostytucja - sprzedaż usług seksualnych (głównie: odbywanie stosunków płciowych) za pieniądze lub inne korzyści. Osoba oferująca usługi seksualne nazywana jest prostytutką; termin ten odnosi się również do mężczyzn - "męska prostytutka". Czy korzystanie z usług prostytutek jest etyczne? N...

Etyka ogólna w starożytności- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Etyka
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1470

ETYKA OGÓLNA STAROŻYTNOŚĆ Demokryt uznał, że najwyższym dobrem jest zadowolenie z naszego rozumu tzn. umiar w naszym pragnieniu i spełnianiu tych pragnień. Ten umiar sprzyja pewnej harmonii Warto kształtować umiar bo rozkosze umysłowe mają w sobie coś nieśmiertelnego W odniesieniu do administra...

Europejski kodeks dobrej administracji- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Etyka
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2205

EUROPEJSKI KODEKS DOBREJ ADMINISTRACJI nie ma charakteru kompleksowej regulacji w formie zaleceń standardy w stosunku urzędnik - petent petent ma prawo bezpośrednio powołać się na treść EKDA ma stanowić fundament rzetelnego i sprawiedliwego funkcjonowania administracji zasady podstawowe prawo...

Główne problemy filozofii. Etyka- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Etyka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1351

A1. Główne problemy filozofii: ( TEORIA BYTU, TEORIA POZNANIA, ETYKA, ESTETYKA) Teoria Bytu; ( Matafizyka, Onkologia)- pierwszy dział filozofii, twórcą Tales. Przedmiotem zainteresowania jest to co istnieje niezależnie co istnieje. Są różne spos...

Człowiek, Dzieci, Miłość

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Etyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

Człowiek Dzieci, miłość Kim jest Człowiek? Człowiek to Ja! Ja jestem człowiekiem! Tak mówię do siebie i polecam ten trenaż wszystkim. Człowiek jest gatunkiem świata ożywionego - jak powiedzą przyrodnicy. Nie wiem, czy człowiek jest wyróżnionym gatunkiem przyrody. Na Ziemi na pewno najwyższą formą ...

Czy mamy prawo do łamania prawa?

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Etyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 791

Czy mamy prawo do łamania prawa ? Człowiek od początku swego istnienia próbował stworzyć reguły regulujące stosunek pomiędzy nim a otoczeniem. Niezależnie od tego, czy były one wyrażone w stworzonej hierarchii, czy na przykład w przepisach urzędowych prawdopodobnie miały mu zapewnić poczucie bezpie...

Etyka - całość

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Etyka
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2058

EYTKA Uznając dobro człowieka, pełny rozwój jego osobowości za wartość najwyższą powinniśmy dążyć do tego, aby wszystkie poczynania ludzkie w sposób bardziej lub mniej bezpośredni służyły realizacji tego celu. Jednym z warunków koniecznych jego urzeczywistnianiu jest uczynienie współżycia społeczne...